Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jenni Koivukangas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Neurotieteen tutkimusyksikkö, psykiatria

Oppiaine

Psykiatria ja radiologia

Väitöstilaisuus

26.8.2016 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio 1, rakennus PT 1 (Peltolantie 17), Oulu

Aihe

Aivojen valkean aineen rakenne, painoindeksi ja liikunta psykoosiriskissä olevilla henkilöillä. Pohjois-Suomen 1986 syntymäkohorttitukimus

Vastaväittäjä

Professori Hasse Karlsson, Turun yliopisto

Kustos

Professori Juha Veijola, Oulun yliopisto

Psykoosiriskissä olevat nuoret liikkuvat ikätovereitaan vähemmän

Nuoret, jotka sairastuivat psykoosiin, liikkuivat vähemmän jo ennen sairastumistaan. Väitöskirjatyössä tutkittiin psykoosiriskissä olevien nuorten liikunta-aktiivisuutta ja kuntoa. Lisäksi tutkittiin perinnöllisessä psykoosiriskissä olevien nuorten aikuisten aivojen valkean aineen hienorakennetta.

Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia. Valkean aineen rakennetta tutkittiin diffuusiotensorikuvantamisella. Kyseessä on magneettikuvaukseen ja veden lämpöliikkeeseen perustuva menetelmä, jonka avulla saadaan epäsuorasti tietoa kudoksen hienorakenteesta.

Tutkimuksessa ei havaittu muutoksia valkean aineen rakenteessa psykoosiriskissä olevilla henkilöillä. Tutkimuksessa havaittiin yhdysvaikutus painoindeksin ja perinnöllisen psykoosialttiuden välillä valkean aineen hienorakenteeseen. Psykoosiriskissä olevilla suurempi painoindeksi merkitsi vähäisempää valkean aineen rakenteen järjestäytyneisyyttä. Eheä valkea aine mahdollistaa sujuvan hermoimpulssien kulun aivoalueiden välillä.

Tutkimustulokset tarjoavat uutta tietoa psykoosiriskissä olevien liikuntatottumuksista sekä painon ja perinnöllisen psykoosialttiuden yhteydestä aivojen rakenteeseen.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 24.8.2016