Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

PhD Hugh Ramsay

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Psychiatry

Oppiaine

Psykiatria

Väitöstilaisuus

15.11.2017 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Peltolantie 17, Auditorium

Aihe

Psykoosiriskiä ja heikkoa kognitiivista suoriutumista ennustavat tekijät.

Vastaväittäjä

Academy Professor Katri Räikkönen, University of Helsinki

Kustos

Professor Juha Veijola, Department of Psychiatry, University of Oulu

Rasvahapot liittyvät kognitiiviseen suoriutumiseen

Väitöstutkimuksessa havaittiin veren rasvahappopitoisuuksien olevan yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen nuoruusiällä. Rasvahapot, erityisesti omega-3, liittyivät nuoren koulumenestykseen. Tutkimuksessa ei tosin voitu varmuudella päätellä oliko rasvahapoilla suora yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että äidin raskaudenaikaisella tupakoinnilla oli heikko yhteys lapsen aikuisiän älykkyyteen. Tämä yhteys näkyi miehillä, muttei naisilla. Mahdollisesti miesten aivojen kehitys on herkempi ulkoisille tekijöille.

Väitöstutkimus kohdistui nuoriin ja nuoriin aikuisiin Suomessa, Irlannissa ja Englannissa. Tutkimuksessa käytettiin useita tietolähteitä. Keskeisimmät tiedot kerättiin seuraamalla tutkittavia raskaudenajasta aikuisikään, mikä tekee tutkimuksesta luotettavan. Kiinnostuksen kohteena oli, miten eri tason asiat, kuten geenit, raskaudenaikainen tupakointi, aineenvaihdunta ja mielenterveys, liittyvät eri kognitiivisiin taitoihin.

Tutkimus on merkittävä, koska useat mielenterveyden häiriöt alkavat nuoruudessa tai nuorella aikuisiällä, ja useimmissa mielenterveyshäiriöissä esiintyy kognitiivisia ongelmia. Tutkimus valottaa näiden kognitiivisten ongelmien kehittymistä. Kognitiivisten ongelmien kehittymisen parempi ymmärtäminen auttaa viime kädessä kehittämään parempia hoitoja.

Viimeksi päivitetty: 2.11.2017