Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Kien-Giang Nguyen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietoliikennetekniikka, CWC

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

13.6.2019 12:15

Väitöstilaisuuden paikka

L10, Linnanmaa

Aihe

Energiatehokkaat lähetysstrategiat moniantennijärjestelmissä

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Bruno Clerckx, Imperial College London (UK)

Kustos

Professori Markku Juntti, Oulun yliopisto

Energiatehokkaat lähetysstrategiat moniantennijärjestelmissä

Langattomat tietoliikenneverkot ovat kehittyneet nopeasti erityisesti räjähdysmäisesti kasvavan dataliikenteen mahdollistamiseksi, minkä seurauksena energiankulutus on kasvanut kestävän kehityksen rajat ylittävällä tavalla. Siksi tietoliikennejärjestelmien energiatehokkuudesta on tullut uusien langattomien verkkojen keskeinen suunnittelukriteeri vastauksena kasvavaan huoleen kasvihuonepäästöistä, ilmastonmuutoksesta ja kestävästä talouskasvusta. Datanopeuden sijaan suorituskyvyn indikaattorina käytetty energiatehokkuus mittaa informaation määrään suhteessa energiayksikköön. Lähetinvastaanottimissa käytetyt moniantenniteknologiat mahdollistavat suuren datanopeudet ja ovat siksi yksi keskeisimpiä teknologioita sekä nykyisissä neljännen (4G) ja viidennen sukupolven (5G) että tulevaisuuden tietoliikennejärjestelmissä. Monet käytössä olevat moniantennitekniikat vaativat toimiakseen suuren määrän energiaa kuluttavia tietoliikennepiirejä. Siksi moniantenniteknologiat tarjoavat mahdollisuuden optimoida järjestelmää myös energiatehokkuuden näkökulmasta. Väitöskirjassa kehitetään lähetysstrategioita langattoman tietoliikennejärjestelmän energiatehokkuuden optimoimiseksi. Ehdotetut menetelmät antavat hyvän suorituskyvyn verrattuna olemassa oleviin tekniikoihin. Energiatehokkuuden lisäksi ehdotetut menetelmät tarjoavat matalan kompleksisuuden ja ovat siksi houkuttelevia myös käytännön implementaation kannalta.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 31.5.2019