Ashlee Oikarainen

Opiskelijaohjaajien kulttuurisen kompetenssin ja ohjausosaamisen kehittäminen

Ashlee Oikarainen

MSc.

Tutkija, Tohtorikoulutettava

Biografia

Tutkin opiskelijaohjaajien osaamista ohjata kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia (culturally and linguistically diverse, CALD) hoitotyön opiskelijoita. Kulttuuriset erovaisuudet ja kommunikointiin liittyvät ongelmat voivat tehdä näiden opiskelijoiden ohjaamisen haastavaksi. Opiskelijaohjaajilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tukemisessa ja ohjaamisessa, ja tutkimukset osoittavat tarpeen tarjota heille enemmän tukea ja lisäkoulutusta. 

Väitöskirjatyössäni suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan koulutusinterventio opiskelijaohjaajien kulttuurisen kompetenssin ja ohjausosaamisen kehittämiseksi. Väitöskirja tehdään osana Euroopan unioinin rahoittamaa QualMent hanketta. Hankkeen myötä kehitetään opiskelijaohjausosaamiseen liittyvä malli, kehitetään opiskelijaohjauskoulutusta sekä laaditaan opiskelijaohjaukseen liittyvä ohjeistus, joka käännetään kaikille Euroopan unionin virallisille kielille. Ohjeistuksen levittämisestä Euroopan tasolla vastaa Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto.

Yhteensä 7 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. 

Tutkimusaiheet

  • Kliininen oppimisympäristö ja opiskelijaohjaus
  • Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus terveysalalla
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen integraatio
  • Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi

Osaavia hoitotyön opiskelijoita laadukkaan opiskelijaohjauksen avulla

Social media

Valikoidut julkaisut

  • Oikarainen, A.; Mikkonen, K.; Kenny, A.; Tomietto, M.; Tuomikoski, A.-M.; Meriläinen, M.; Miettunen, J.; Kääriäinen, M. (2019) Educational interventions designed to develop nurses’ cultural competence: A systematic review. - International journal of nursing studies 98, 75-86 . [Original] [Self-archived]
  • Oikarainen, Ashlee; Mikkonen, Kristina; Tuomikoski, Anna-Maria; Elo, Satu; Pitkänen, Salla; Ruotsalainen, Heidi; Kääriäinen, Maria (2018) Mentors' competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students during clinical placement. - Journal of advanced nursing 74 (1), 148-159 . [Original]
  • Immonen, Kati; Oikarainen, Ashlee; Tomietto, Marco; Kääriäinen, Maria; Tuomikoski, Anna-Maria; Kaučič, Boris Miha; Filej, Bojana; Riklikiene, Olga; Vizcaya-Moreno, M. Flores; Perez-Cañaveras, Rosa M.; De Raeve, Paul; Mikkonen, Kristina (2019) Assessment of nursing students´ competence in clinical practice : a systematic review of reviews. - International journal of nursing studies 100, 103414 . [Original] [Self-archived]
  • Pitkänen, Salla; Kääriäinen, Maria; Oikarainen, Ashlee; Tuomikoski, Anna-Maria; Elo, Satu; Ruotsalainen, Heidi; Saarikoski, Mikko; Kärsämänoja, Taina; Mikkonen, Kristina (2018) Healthcare students' evaluation of the clinical learning environment and supervision : a cross-sectional study. - Nurse education today 62, 143-149 . [Original]
  • Korhonen, Heidi; Tuomikoski, Anna-Maria; Oikarainen, Ashlee; Kääriäinen, Maria; Elo, Satu; Kyngäs, Helvi; Liikanen, Eeva; Mikkonen, Kristina (2019) Culturally and linguistically diverse healthcare students’ experiences of the clinical learning environment and mentoring : A qualitative study. - Nurse education in practice 41, 102637 . [Original] [Self-archived]

Ohjauskokemus

Neljän pro gradu -tutkielman ohjaus (3 keskeneräistä, 1 valmistunut) ja 10 kandidaatintutkielman ohjaus (kaikki valmistuneet)