Ashlee Oikarainen

Opiskelijaohjaajien kulttuurisen kompetenssin ja ohjausosaamisen kehittäminen

Ashlee Oikarainen

MSc.

Yliopisto-opettaja, Tohtoriopiskelija

Biografia

Tutkin opiskelijaohjaajien osaamista ohjata kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia (culturally and linguistically diverse, CALD) hoitotyön opiskelijoita. Kulttuuriset erovaisuudet ja kommunikointiin liittyvät ongelmat voivat tehdä näiden opiskelijoiden ohjaamisen haastavaksi. Opiskelijaohjaajilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tukemisessa ja ohjaamisessa, ja tutkimukset osoittavat tarpeen tarjota heille enemmän tukea ja lisäkoulutusta. 

Väitöskirjatyössäni suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan koulutusinterventio opiskelijaohjaajien kulttuurisen kompetenssin ja ohjausosaamisen kehittämiseksi. Väitöskirja tehdään osana Euroopan unioinin rahoittamaa QualMent hanketta. Hankkeen myötä kehitetään opiskelijaohjausosaamiseen liittyvä malli, kehitetään opiskelijaohjauskoulutusta sekä laaditaan opiskelijaohjaukseen liittyvä ohjeistus, joka käännetään kaikille Euroopan unionin virallisille kielille. Ohjeistuksen levittämisestä Euroopan tasolla vastaa Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto.

Tutkimusaiheet

  • Kliininen oppimisympäristö ja opiskelijaohjaus
  • Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus terveysalalla
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen integraatio
  • Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi

Osaavia hoitotyön opiskelijoita laadukkaan opiskelijaohjauksen avulla

Tietokannat

Social media