Fredriika Jakola

PhD

Tutkijatohtori
Human geography

Biografia

Olen aluekehitykseen ja raja-aluetutkimukseen erikoistunut ihmismaantieteilijä. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassani tutkin kunnallisten kehittämisstrategioiden muutosta ja muutoksen syitä Suomen ja Ruotsin raja-alueella. Tutkimuksessani olin kiinnostunut erityisesti siitä, millä tavalla epämuodollinen institutionaalinen toimintaympäristö (mm. normit, tavat, luottamus, identiteetti) vaikuttavat valtio- ja EU-vetoisen politiikan toteuttamiseen paikallisella tasolla.

Tällä hetkellä tutkin kuntien osallisuutta Euroopan unionin rakennerahastoissa (EAKR ja ESR).

 

Tutkimusaiheet

  • Kuntien aluekehittäminen
  • Kuntien, valtioiden ja EU:n välinen dynamiikka
  • Euroopan unionin rakennerahastot ja paikallisen tason osallisuus
  • Muodollisten ja epämuodollisten instituutioiden rooli aluekehittämisessä
  • Luottamus- ja valtasuhteet
  • Policy transfer
  • Raja-alueet
  • Tornionlaakso

Tietokannat