Fredriika Jakola

PhD
Tutkijatohtori
Human geography

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Olen aluekehitykseen ja raja-aluetutkimukseen erikoistunut ihmismaantieteilijä. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassani tutkin kunnallisten kehittämisstrategioiden muutosta ja muutoksen syitä Suomen ja Ruotsin raja-alueella. Tutkimuksessani olin kiinnostunut erityisesti siitä, millä tavalla epämuodollinen institutionaalinen toimintaympäristö (mm. normit, tavat, luottamus, identiteetti) vaikuttavat valtio- ja EU-vetoisen politiikan toteuttamiseen paikallisella tasolla.

Tällä hetkellä tutkin kuntien osallisuutta Euroopan unionin rakennerahastoissa (EAKR ja ESR).

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Fredriika.Jakola@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503250651

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö/Geography Research Unit
PL3000
FI-90014 Oulun yliopisto/ University of Oulu