Liisa-Maria Lehto

FT

Tutkijatohtori
Diskurssianalyysi, monikielisyys, CADS, identiteetti

Biografia

Tutkijatohtori hankkeessa Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa. Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2019 ja on suomen kielen oppiaineen alainen.

Projektit

Linguistic and bodily involvement in multicultural interactions

In this project, we study linguistically asymmetric, multicultural interactions involving migrants and native Finnish speakers.