Minna Vastimo

KM, LO, LTO, käsityönopettaja, tohtorikoulutettava

Yliopisto-opettaja

Biografia

Olen yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Olen työskennellyt opetusalalla perusopetuksessa, avoimella yliopistolla, harjoittelukoululla ja opettajankoulutuksessa. Opetan Linnanmaalla erityisesti varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille käsityön/tekstiilityön opintoja. Väitöskirja-aiheeni liittyy oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymiseen luokanopettajaopintojen erilaisissa käsityön oppimisympäristöissä. Tutkimukseni lähtökohtana on kehittää opettajankoulutuksen käsityön oppimisympäristöjä.

Tutkimusaiheet

  • käsityön oppimisympäristöt
  • oppimisen itsesäätely
  • oppimisstrategiat
  • opintoihin kiinnittyminen
  • sulautettu oppiminen