Pekka Pietikäinen

MSc

Biografia

Pekka Pietikäinen aloitti Oulun yliopiston tietoturvallisen ohjelmoinnin ryhmässä (OUSPG) 2003. Ennen liittymistään Pekan on työskennellyt pioneerinä Internet-verkkoteknologioiden parissa sekä kaupallisessa että vaativassa tutkimusympäristössä (CERN). Ryhmässä Pekan vastuulla ja ohjattavana on ollut verkkoteknologioihin, järjestelmien monimutkaisuuteen ja tapahtumien syy- ja seuraussuhteisiin liittyvä tutkimus. Pekka valmistelee myös omaa väitöskirjaansa samasta aihepiiristä. Pekan ohjaama tutkimusalue on synnyttänyt onnistuneen spin-off -yrityksen, Clarified Networks Oy (nyttemmin Arctic Security Oy ja AbuseSA-tuote), uhkatietoratkaisuihin ja useita työkaluja, jotka ovat avustaneet haavoittuvuustutkimuksessa ja järjestelmien turvallisuuden arvioinnissa. Pekka on osoittanut kykynsä toteuttajana, hankekoordinaattorina ja nuorempien asiantuntijoiden perehdyttäjänä.

Pekalla on useita julkaisuja verkkoliikenteen analysoinnista, turvallisesta ohjelmistokehityksestä ja sosioteknisistä tietoturva-auditoinneista.

 

Tutkimusryhmät

  • Biomimetics and Intelligent Systems (BISG)