Dr. Samuli Urpelainen

Samuli Urpelainen

PhD

University researcher
Electron spectroscopies, XPS, synchrotron radiation, ambient pressure XPS, in situ, operando

Yhteensä 56 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 456, joista eniten siteerattu julkaisu 35. Julkaisujen h-indeksi on 13.00. (Google Scholar)

Biografia

Samuli Urpelainen on erikoistunut synkrotroniäteilyyn sekä atomien, molekyylien, klusterien ja pintojen elektronispektroskopiaan. Hän kehittää ja käyttää työssään uusia karakterisointimenetelmiä - usein synkrotronisäteilypohjaisia - aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkimuksessa. Erityisesti modernit kokeelliset in situ ja operando  menetelmät antavat molekyylitason tietoa aineesta realistissa - esimerkiksi ilmakehän - olosuhnteissa. Nämä menetelmä, erityisesti synkrotronipohjainen elektronispektroskopia (XPS), mahdollistavat esimerkiksi ilmakehän aerosolien ja niitä vastaavien mallisysteemien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien kokeellisen tutkimuksen. Tutkimuksessaan Urpelainen käyttää tekniikoita kuten korkeapaine-elektronispektroskopia (APXPS) tutkiakseen mm. heterogeenisia kemiallisia reaktiota ilmakehän aerosolien pinnoilla realistisissa olosuhteissa.

Social media