Sari Harmoinen

Sari Harmoinen

PhD

Tutkimusaiheet

 • STEM

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • KARVI arviointineuvoston vara pj.
 • KARVI korkeakoulujaoston jäsen
 • Yliopistopedagogiikka -lehden toimituskunnan jäsen

Valikoidut julkaisut

 • Harmoinen, Sari (2015) Kriittisten toimintojen merkitys oppilaiden mallintaessa magnetismia. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Matematiikan ja luonnotieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014. Ei sarjaa/No series. Turku. 1-12. [Original]
 • Pursiainen, Jouni; Muukkonen, Hanni; Rusanen, Jarmo; Harmoinen, Sari (2018) Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo. Raportti on Oulun yliopiston kontribuutio Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ”Sata tasa-arvotekoa” –hankkeessa. - Ei sarjaa/No series. Oulu. [Original] [Self-archived]
 • Kärnä, Pirkko; Vesterinen, Veli-Matti; Harmoinen, Sari; Aksela, Maija (2017) Miten suunnittelen fysiikan ja kemian oppitunnin? Kahden esimerkillisen opettajan puheentarkastelua : How to teach physics and chemistry? Lessons from teacher talk of two exemplary teachers. - LUMAT-B : international journal on math, science and technology education 2 (4), 16-29 . [Original] [Self-archived]
 • Harmoinen, Sari (2015) Tieteellinen taidekokemus - checkpoint Leonardo : taidemuseo luonnontieteen oppimisympäristönä aineenopettajakoulutuksessa. - LUMAT 3 (6), 808-812 . [Original]
 • Harmoinen, Sari (2016) Tieteellinen taidekokemus : museo luonnontieteiden oppimisympäristönä. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2015. Silfverberg, Harry; Hästö, Peter. Ei sarjaa/No series, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.. 1-11. [Original]
 • Kärnä, Pirkko; Harmoinen, Sari (2016) Uudistuva opettaja on tutkija, osa 1(2). - Dimensio 2, 67-69
 • Kärnä, Pirkko; Harmoinen, Sari (2016) Uudistuva opettaja on tutkija, osa 2(2). - Dimensio (3), 56-61

Projektit

University of Oulu, 2017

Building the future of Latin America: engaging women into STEM

Nowadays, a major participation of women in society can be evidenced; however, these advancements have not occurred in the same proportion in all c

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OV

Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa

Jyväskylän, Oulun, Helsingin ja Tampereen yliopiston laaja kehittämishanke Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta si

KAARO – Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto

KAARO-verkoston tavoitteena on kehittää arviointiosaamista valtakunnallisesti järjestämällä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta niin opettajao