Oulun yliopiston uutiskirjeiden tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Oulun yliopisto
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO


Yhteyshenkilöt

Uutiskirjerekisterin vastuuhenkilöt: Kukka Haapaniemi ja Elina Mattila-Niemi
Uutiskirjeiden yhteyshenkilöt:
6G Flagship newsletter: Hanna Saarela
Avoimen yliopiston uutiskirje: Diana Yletyinen
EMBA uutiskirje ja muu Martti Ahtisaari Instituutin tiedotus: Pirjo Jaukkuri
Innovation newsletter ja I4Future newsletter: Maarit Jokela
Kouluyhteistyön uutiskirje: Ruut Röpelinen
MEDigi-uutiskirje: Anna Levy
Opetusalan täydennyskoulutuksen uutiskirje: Jyri Kononen
Opo uutiskirje: Hannakaisa Aikio
Pohjois-Suomen kohorttikeskuksen uutiskirje: Tuula Ylitalo
Teacher Training School newsletter: Raimo Salo
Uutisia Oulun yliopistosta -uutiskirje/News from the University of Oulu newsletter: Kukka Haapaniemi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Oulun yliopiston tietosuojavastaava: dpo(at)oulu.fi


Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojasi hyödynnetään Oulun yliopiston uutiskirjeiden vastaanottajalistojen hallinnoinnissa ja uutiskirjeiden lähetyksessä.


Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojesi keräämisen ja muun käsittelyn oikeusperuste on Oulun yliopiston oikeutettu etu. Tämä tarkoittaa, että olet joko itse tilannut kirjeen tai saat kirjeen lahjoittaja- tai alumnisuhteesi tai asemasi perusteella työskennellessäsi organisaatiossa, jonka voidaan katsoa hyötyvän Oulun yliopiston tai sen yksiköiden toimintaa koskevasta tiedosta. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Oulun yliopiston alumnien, lahjoittajien ja muiden sidosryhmien erillisestä henkilöstörekisteristä uutiskirjerekisteriin. Lisätietoja Oulun yliopiston sidosryhmäsuhteiden rekisterissä ylläpidettävistä henkilötiedoista ja niiden käsittelystä kyseisen rekisterin erillisessä tietosuojaselosteessa.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet
  • Oulun yliopiston alumni-, sidosryhmä- ja varainhankinnan rekisteristä luovutetut sähköpostiosoitteet

Käsiteltävät henkilötiedot muodostuvat uutiskirjeiden vastaanottajien sähköpostiosoitteista.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palvelussa toistaiseksi tai niin kauan kuin uutiskirjeiden vastaanottaminen perutaan tai henkilötietojen poistamista pyydetään. Tiedot voidaan poistaa myös asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

 

Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihisi ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Huomiothan, että edellä mainitut oikeudet eivät välttämättä päde joka tilanteessa, vaan rekisterinpitäjällä voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi tietosuoja-asetuksen perusteella.

Edellä mainittuja oikeuksiasi käyttääksesi ja lisätietoja saadaksesi otathan yhteyttä Oulun yliopiston kirjaamoon sähköpostiin: kirjaamo@oulu.fi.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi

Käsittelemämme henkilötiedot sijaitsevat Koodiviidakko Oy:n ylläpitämässä järjestelmässä. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset henkilöt Oulun yliopistossa ja Koodiviidakossa joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietojesi käsittely edellyttää tunnistautumista. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Viimeksi päivitetty: 26.3.2021