Yliopistorankingit

Maailman yliopistojen paremmuutta vertaillaan ns. yliopistorankingeissa. Yliopistoissa näitä vertailuja seurataan tiiviisti, sillä kun yliopistoa arvioidaan mahdollisena yhteistyökumppanina ja työ- tai opiskelupaikkana, ovat rankingit usein ensimmäinen paikka, josta tietoa haetaan. Mitä korkeampi sijoitus, sitä laadukkaammat toimijat harkitsevat tuloaan yliopistoon.

Oulun yliopisto sijoittuu maailman noin 17 000 yliopiston joukossa keskimäärin kolmen prosentin kärkijoukkoon. Vahvuutemme on julkaisutuotanto, kuten esimerkiksi viittaukset ja julkaisut Nature- ja Science-lehdissä. Aloista hyviä sijoituksia ovat saaneet kliininen lääketiede, lääketieteet, hammaslääketiede, life sciences, biologiset tieteet, tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede, sähkötekniikka, ekologia ja maantiede.

Oulun yliopisto osallistuu vuosittain noin viiteen rankingiin, joista tärkeimmät ovat ns. Shanghain lista eli Shanghain Jiao Tong -yliopiston julkaisema ARWU-yliopistovertailu, Times Higher Education -ranking (THE), Quacquarelli Symondsin mukaan nimetty QS-vertailu ja Leidenin yliopiston julkaisema CWTS-ranking.

Mitä rankingit mittaavat?

Rankingit mittaavat ensisijaisesti tutkimuksen tuloksellisuutta, sillä tutkimuksen korkeaa tasoa arvostetaan ja sitä on helppo mitata. Erilaiset vertailut mittaavat lisäksi paljon muuta: osa seuraa julkaisuja ja niiden määriä tai siteerauksia, osa mainetta, tieteen ja opetuksen tasoa, tutkintojen määrää, kansainvälisyyttä, nobelisteja tai opettaja–opiskelija-suhdetta.

Shanghai-ranking (ARWU) painottaa arvioinnissaan Nobel- ja Fields-palkintoja: näillä palkittujen opiskeluyliopistoja (painoarvo 10 %) ja yliopistoja, joissa palkittu tutkija työskenteli palkinnon myöntöaikaan (20 %). Artikkeleiden viittausindeksit ja Nature tai Science -artikkelit ovat painoarvolla 20 %. Korkeasti siteeratut tutkijat saavat painoarvon 20 % ja edelliset suhteessa akateemisen henkilökunnan määrään 10 %.

Times Higher Education -rankingissa sekä opetuksen että tutkimuksen painoarvo on 30 %. Opetukseen sisältyy maine muiden silmissä, akateemisen henkilöstön suhde opettajien määrään, tohtorin tutkinnot suhteutettuna alempiin tutkintoihin ja akateemiseen henkilöstöön sekä tulot suhteutettuna akateemisen henkilöstön määrään. Tutkimuksessa painavat maine, julkaisut ja tutkimusrahoitus. THE antaa sitaatioille painoarvon 30 %, teollisuusyhteyksille 2,5 % ja kansainvälistymiselle 7,5 %.

QS-ranking painottaa yliopiston mainetta niin muiden yliopistojen (painoarvo 40 %) kuin työnantajien silmissä (10 %). Viittauksia QS painottaa 20 %, opiskelija–opettaja-suhdetta 20 % ja kansainvälisyyttä 10 %.

CWTS Leiden ranking listaa yliopistoja julkaisujen perusteella. Se ottaa huomioon ne julkaisut, jotka sijoittuvat omalla alallaan eniten siteerattuun 10 prosenttiin. Leiden käyttää arvioinnissaan ns. ositettua laskentatapaa eli julkaisun painotus on alempi, jos kirjoittajia on useasta yliopistosta.

Oulun yliopiston kirjaston Libguide-opas: Rankinglistat