Älykkäät koneet ja järjestelmät

Älykkäät koneet ja järjestelmät -tutkimusyksikkö koostuu kahdesta tutkimusryhmästä: Mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusryhmästä sekä Systeemitekniikan tutkimusryhmästä.

Mekatroniikan tutkimus keskittyy koneiden ohjaukseen tarvittavien laitteistojen ja menetelmien laajapohjaiseen hallintaan. Konediagnostiikka on koneiden kunnon ja rasitustilan määrittämiseen käytettäviä menetelmiä tutkiva tekniikan ala.

Systeemitekniikan tutkimusryhmä on suuntautunut prosessiautomaation säätö- ja systeemitekniikan teoriaan, menetelmiin ja sovelluksiin erityisesti energiatekniikassa. Tutkimusalueet kattavat mm. seuraavat aiheet: dynaaminen mallinnus, estimointi/identifiointi/monitorointi, säätö/ohjaus, optimointi/päätöksenteko ja käynnissäpito.

Tutkimusryhmät