Älykkäät koneet ja järjestelmät

Älykkäät koneet ja järjestelmät -tutkimusyksikkö koostuu kahdesta tutkimusryhmästä: Mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusryhmästä sekä Systeemitekniikan tutkimusryhmästä.

Tutkimus

Mekatroniikan tutkimus keskittyy koneiden ohjaukseen tarvittavien laitteistojen ja menetelmien laajapohjaiseen hallintaan. Konediagnostiikka on koneiden kunnon ja rasitustilan määrittämiseen käytettäviä menetelmiä tutkiva tekniikan ala. Systeemitekniikan tutkimusryhmä on suuntautunut prosessiautomaation säätö- ja systeemitekniikan teoriaan, menetelmiin ja sovelluksiin erityisesti energiatekniikassa.

Projektiportfoliomme koostuu niin tilaustutkimuksista kuin eri koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa yhteistyössä tehdyistä tutkimushankkeista. Tutkimus- ja kehityshankkeemme kattavat mm. seuraavat aihealueet: dynamiikan mallinnus ja simulointi, säätö, kunnonvalvonnan menetelmät sekä tekniikan koulutus.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Sumitomo SHI FW Energia, PVO Vesivoima sekä SSAB Europe.

Opetus

Tuotamme opetusta pääsääntoisesti Konetekniikan sekä Prosessi- ja ympäristotekniikan tutkinto-ohjelmille.

Yksikössämme ohjataan vuosittain keskimäärin 20 kandidaatintyötä ja 20 diplomityötä. Suurin osa diplomitöistä toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa.