CogAHealth - Kognitiiviset auktoriteetit nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä

Tutkimme Suomen Akatemian rahoittamassa CogAHealth-hankkeessa mitä tai keitä tiedonlähteitä nuoret pitävät luotettavina, ja miten auktoriteetit rakentuvat nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan edistää nuorten terveyttä, hyvinvointia ja terveydellistä tasa-arvoa.

Ihmisten terveys ja hyvinvointi länsimaissa ovat parantuneet tasaisesti viime vuosikymmeninä, mutta erityisesti lasten ja nuorten elämäntavat herättävät huolta. Uutiset kertovat nuorten ylipainon lisääntyneen ja fyysisen kunnon rapistuneen epäterveellisten ruokailutottumusten ja vähäisen liikkumisen vuoksi. Ilmiö voikin johtaa vakaviin kansanterveysongelmiin tulevaisuudessa.

Tutkimuksen lähtökohtana on nykyisissä vuorovaikutteisissa informaatioympäristöissä toimimisessa tarpeelliset monilukutaito ja uuslukutaito. Tämän päivän alati muuttuvassa tietotulvassa ei aina voi tietää mihin uskoa ja luottaa. Nuori voi tuntea itsensä kameleontiksi, jonka on muutettava väriään eri tiedonlähteistä tulevan informaation vaikutuksesta.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijoiden yhteistyönä vuosina 2016-2020.

Näillä sivuilla voit tutustua hankkeemme toimintaan ja tutkimuksen etenemiseen ja tuloksiin.

27.10.2016

Tutkimus

27.10.2016

Projektit

27.10.2016

Tapahtumat

27.10.2016

Yhteystiedot