Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet

Tutkimus yksikössä kohdistuu ihmisyhteisöjen viestinnällisen, kulttuurisen ja historiallisen kehityksen analysoimiseen eri elämänalat huomioivasta perspektiivistä. Tutkimus on monitieteistä ja yhdistää eri alojen vahvuuksia mutta kohdentuu yksikön peruskokoonpanon mukaisesti arkeologiaan, historiaan, informaatio- ja viestintätutkimukseen, kulttuuriantropologiaan sekä tieteiden ja aatteiden historiaan. Tutkimuksen strategisia painoaloja ovat terveys, ympäristö ja hyvinvointi erityisesti Pohjois-Euroopan kontekstissa.

Tutkimus

Tutkimusryhmät

Projektit

Julkaisut

Yhteystiedot

Dosentit