Lääketieteellisen tiedekunnan PEDATalkLTK-koulutusseminaarit

Lääketieteellisessä tiedekunnassa käynnistyivät PEDATalkLTK-koulutusseminaarit 10.4.2024. Seminaarien tarkoituksena on nostaa esiin innostavia opetuskäytänteitä, synnyttää pedagogista keskustelua ja tarjota vertaistukea koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on luoda vapaamuotoisia ja rentoja kohtaamishetkiä kahvikupposen äärellä.
Kuvassa nainen pitää esitelmää avarassa tilassa, jossa on pöytä ja kolme punaista sohvaa. Seinälle on heijastettu esityskalvo, jossa lukee: Luennoitko sinäkin tyhjille seinille - onko hybridistä mitään hyötyä?

Ensimmäinen tilaisuus käynnistyi koulutusdekaani Petri Kulmalan aloitussanoilla, joissa hän korosti tapahtuman linkittymistä Lääketieteellisen tiedekunnan strategiaan. Tiedekunnan yhtenä keskeisenä päämääränä on tuottaa huipputason osaamista ja asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, tarvitaan vahvaa pedagogisesta osaamista, yhteistyötä ja modernien opetusmenetelmien hyödyntämistä. Tämän kaltaiset tilaisuudet edistävät hienosti näitä tavoitteita. Yhteisillä kohtaamishetkillä on varmasti vaikutusta myös yhteisöllisyyteen ja positiiviseen kommunikointiin tiedekunnan sisällä.

Iltapäivän ensimmäinen puheenvuoro käsitteli hybridiopettamista. Juuri aiheesta väitellyt Sari Pramila-Savukoski kertoi omasta tutkimustyöstään ja sen taustoista sekä esitteli yhteenvetona syntyneen hybridikoulutusmallin. Pramila-Savukosken mukaan laadukas hybridiopetus vaatii toimivan sosiaalisen ja fyysisen hybridioppimisympäristön, opiskelijan itseohjautuvan roolin, opettajan osaamista, tukea ja resursseja koko oppimisyhteisölle sekä vuorovaikutusta. On tärkeää sopia selkeät säännöt toimintatavoista opiskelijoiden kanssa ja perustella heille miksi juuri tietyt opetusmenetelmät on valittu opintojaksolle. Hybridiopetus vaatii opiskelijoilta yhteistyötaitoja ja ymmärrystä siitä, mitä vuorovaikutuksessa ja oppimisessa tapahtuu. Tiedostamalla haasteet ja kykenemällä ratkaisemaan niitä yhdessä, voi hybridiopetuksesta olla monipuolista hyötyä.

Toisessa puheenvuorossa kuulimme kokemuksia Viransijaisena Virtuaalikylän terveysasemalla -valinnaisopintojaksosta. MEDigi koordinaattori Tiina Salmijärvi kertoi opintojakson kehittämistyöstä, virtuaalipotilastapausten käytöstä opetuksessa ja miten opiskelijoita oli ohjattu reflektoimaan omaa oppimistaan. Opintojakso oli valinnainen opintojakso lääketieteen 4. ja 5. vuoden opiskelijoille ja sen keskeisenä tavoitteena oli kliinisen päättelyn harjoitteleminen aitoa työelämätilannetta simuloivassa virtuaalisessa ympäristössä. Opintojaksolla opiskelijat suorittivat itsenäisesti 10 potilastapausta MediOppi-potilassimulaattorissa ja kirjoittivat niihin liittyvät kirjalliset reflektiotekstit. Oman päättelyketjun ja ajatteluprosessin kuvaamisessa tuli hyödyntää MediOppi-järjestelmän tuottamaa yhteenvetoraporttia. Opiskelijoita pyydettiin myös tuomaan kolme kirjallista reflektiota yhteiselle keskustelualueelle muiden opiskelijoiden tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Opintojakso toteutettiin ensimmäistä kertaa ja kaikki opintojakson suorittaneet opiskelijat suosittelisivat sitä ystävälle tai tuttavalle. Opintojakson toteuttamista jatketaan lukuvuonna 2024-2025 ja tavoitteena luoda siitä valtakunnallinen lääketieteen ristiinopiskeluopintojakso.

Iltapäivän puheenvuorot herättivät runsaasti kysymyksiä ja vilkasta keskustelua, mikä osoittaa, että yhteisille kohtaamisille on tarvetta. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisissa. PEDATalkLTK-koulutusseminaarit jatkuvat syksyllä uusien innostavien puheenvuorojen merkeissä.

Kirjoittaja:
Henri Takalo-Kastari
Lääketieteellisen tiedekunnan digimentori