Tiesitkö olevasi web-kirjoittaja?

Monet meistä kirjoittavat aivonystyröitä kutkuttelevaa sisältöä nykyään ensisijaisesti verkkoon, ja perinteiseen painettuun ympäristöön verrattuna siinä onkin monia etuja. Webistä puuttuvat esimerkiksi paperin luomat fyysiset rajoitteet, jolloin tietoa voidaan muotoilla vapaammin ja tekstiä rikastaa vaikkapa liikkuvalla kuvalla.

Verkkotekstejä luetaan erilaisilla laitteilla

Verkkotekstin lukeminen on myös mahdollista erilaisilla laitteilla. Tekstiä voi tarpeen mukaan lähentää ja loitontaa, ja tekstejä on mahdollista myös kuunnella. Sama sisältö sopeutuu erilaisille laitteille ja käyttäjille tilanteen mukaan, ja se parantaa saavutettavuutta.

Ota ote lukijasta

Tiedon valtatielle merkintöjä maalaillessa haasteena on saada pidettyä kulkija omalla kaistallaan perille saakka, kun välilehden vaihtaminen on vain klikkauksen päässä. Kuinka sitten saada lukija pysymään tekstin parissa? Ensiksi kannattaa kiinnittää huomio tapaan, jolla verkkotekstejä yleisesti kulutetaan: nopeasti selaillen ja silmäillen. Pidä lukijan mielenkiinto yllä:

  • Menemällä suoraan asiaan ja pysymällä asiassa. Kirjoita tärkein viesti tekstin alkuun.
  • Jäsentelemällä teksti selkein otsikoin ja kappalein. Vältä kapulakieltä.
  • Rytmittämällä kirjoitusta visuaalisin keinoin kuten luetteloilla, kuvilla tai taulukoilla.

Hyvin rakennettu teksti palvelee monenlaisia lukijoita

Mikään ei tietystikään poissulje perinteisten pidempien tekstien tuottamista verkkoon, tai jo valmiin painetun tekstin siirtämistä verkkoon kulutettavaksi. On kuitenkin hyvä pitää mielessä lukijan odotukset. Osa saattaa haluta mahdollisimman ripeästi kohti päämäärää, osa haluaa haastavimmille reiteille perehtymään ympäristöön kaikessa rauhassa.

Ripeämmille tekstin selaamista helpottavat asian ytimen kiteyttävä ingressi ja kuvaavat otsikot. Näiden lisäksi, kun asia on jaoteltu loogisiin ja jämäköihin kappaleisiin, tekstin nopea silmäily ja selaaminen helpottuu. Tekstin seassa olevat hyperlinkit kannattaa nekin nimetä kuvaavasti, jolloin myös ruudunlukijoita käyttäville on selvää mihin linkki johtaa. Linkkien avulla lukijat voidaan ohjata syventymään tiettyyn tekstin osioon tai aiheeseen.

Hyvin rakennettu teksti palvelee siis sekä selailijaa että syventyjää. Rustailitpa sitten LinkedIn-kirjoitusta tai materiaalia Moodle-kurssille, kannattaa pitää mielessä kohderyhmän lisäksi verkkotekstien erityispiirteet. Saatat samalla oivaltaa olevasi web-kirjoittaja.

Joona Kauppi
järjestelmäsuunnittelija