Verkkokurssin tuotantopalvelu opettajan apuna

Kuluneena lukuvuonna 2023–2024 avasimme verkkokurssin tuotantopalvelun tutkinto-ohjelmien opettajille. Tuotantopalvelu on suunniteltu tukemaan opettajia sekä olemassa olevien kurssien laadun parantamisessa (verkkokurssikatsastus) että uusien verkkokurssien luomisessa (verkkokurssin tuotanto). Palvelun keskeisenä tavoitteena onkin tarjota opettajille käytännön apua verkkokurssin rakentamiseen ja kehittämiseen. Tässä blogitekstissä Oulun yliopiston opettaja kertoo kokemuksiaan verkkokurssikatsastuksesta ja verkkokurssien tuottaja antaa vinkkejä siihen, miten saat eniten hyötyä tuotantopalvelusta.

Verkkokurssikatsastuksesta uutta näkökulmaa kurssin kehittämiseen

Tänä keväänä kurssin vastuuopettaja ja tuottaja kehittivät yhteistyössä teknillisen tiedekunnan yli 300:n opiskelijan verkkokurssia opiskelijoiden palautteen perusteella. Kurssin rakennetta paranneltiin sekä ryhmätehtävän ohjeistusta selkeytettiin. Lisäksi vastuuopettaja muokkaa omia materiaalejaan saavutettavammaksi tiedosto kerrallaan.

Tässä opettajan ajatuksia verkkokurssikatsastuksesta:

Verkkokurssikatsastus on avannut minulle uudenlaisen näkymän omaan verkkokurssiini. Aiemmin olin jopa epätoivoinen kurssin kehittämisen suhteen, yritinhän kuitenkin parhaani mukaan vastata opiskelijoiden palautteeseen. Sokeuduin omalle kurssilleni. Nyt olen saanut hyviä vinkkejä ja konkreettista apua tuottajalta, joka on nähnyt monenlaisia kursseja ja tuntee Moodlen toiminnallisuudet. Tästä on ollut suuri apu kurssin kehittämisessä. Opettajana pyrin asettamaan itseni myös opiskelijan asemaan, mutta ulkopuolisen asiantuntijan silmäpari on tuonut esille uusia mahdollisuuksia, joita en itse olisi huomannut. Ideoiden vaihto ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen pohtiminen on ollut antoisaa! Olemme myös yhdessä korjailleet Moodle-kurssiani. Verkkokurssikatsastukseen osallistuminen on antanut minulle hyvän syyn varata kalenterista aikaa verkko-opetukseni kehittämiseen. Tähän on muutoin hankala löytää sopivaa väliä kiireisen opetustyön lomassa. Vaikka verkkokurssikatsastus saattaa kuulostaa pelkältä kurssin tarkastamiselta tietyn listan mukaan, se on pikemminkin kurssin kehittämistä yhteistyöllä. Tässä ei tarvitse jännittää, selviytyykö katsastuksesta vai ei!

Verkkokurssikatsastus on tehokas tapa selkeyttää olemassa olevaa Moodle-kurssia ja saada konkreettista apua kurssin parantamiseksi. Jos sinulla ei ole juuri nyt suunnitteilla uutta verkkokurssia, voimme siis auttaa sinua kehittämään olemassa olevaa verkkokurssiasi. Saat käytännönläheisiä vinkkejä ja apua Moodle-kurssin parantamiseen.

Ajankäytön haasteet uusien verkkokurssien suunnittelussa

Verkkokurssien rakentaminen vaatii huolellista ajanhallintaa ja suunnittelua, teit sitä sitten yksin tai tuotantopalvelun tukemana. Erityisesti uusien kurssien kohdalla on tärkeää varata riittävästi aikaa sisältöjen suunnitteluun ja materiaalien luomiseen.

Tässä muutamia asioita, joita tulisi huomioida ennen verkkokurssin rakentamista ja tuotantopalveluun hakeutumista:

  1. Realistinen aikataulu. Muista, että puoli vuotta on yllättävän lyhyt aika verkkokurssin rakentamiseen alusta loppuun. Uuden kurssin suunnittelu ja materiaalien luonti vaativat erityistä huomiota ja aikaa.
  2. Ajan järjestäminen. Mieti, milloin voisit keskittyä verkkokurssin sisältöjen suunnitteluun ja materiaalien tuottamiseen. Varaa riittävästi keskeytymätöntä aikaa, jotta voit paneutua työhön ilman suurempaa kiirettä. Pidä kiinni varatuista työskentelyajoista.
  3. Ydinainesanalyysi ja aiheiden ryhmittely. Ennen kuin hakeudut tuotantopalveluun, tai luot verkkokurssiasi itsenäisesti, olisi hyödyllistä tehdä ydinainesanalyysi opintojakson sisällöistä ja ryhmitellä sisällöt 4–7 kokonaisuuteen osaamistavoitteineen. Tämä nopeuttaa esimerkiksi materiaalien ja kurssitehtävien tuottamista sekä Moodle-ympäristön rakentamista.
  4. Verkkokurssin tuotannon hakeutumislomake. Lomakkeella kysytään opintojakson ydinainesanalyysin tekemisestä ja kurssin sisältöjen täsmentämisestä. Tämä auttaa meitä hahmottamaan, kuinka pitkällä uuden verkkokurssin suunnittelu on ennen palveluun hakeutumista.
  5. Yhteistyöllä parempia kursseja. Verkkokurssien suunnittelu ja sisältöjen luominen sujuvat tehokkaammin yhteistyössä kollegoiden kanssa. Kerää ympärillesi muutaman kollegan porukka, jonka kanssa voitte yhdessä miettiä kurssin sisältöjä, materiaaleja, tehtäviä ja arviointia.

Tuotantopalvelussa myös tuottaja osallistuu ideointiin, suunnitteluun ja kurssin rakentamiseen Moodlessa. Vaikka hänellä ei ole vastausta jokaiseen verkkokurssin tekemiseen liittyvään kysymykseen tai ongelmaan, voidaan yhdessä löytää sopivia ratkaisuja. Lisäksi kaikki digipedagogiikka- ja videopalveluiden tuki on käytössäsi, esimerkiksi Moodlen kiemuroissa voi aina konsultoida asiantuntijoitamme.

Yliopiston henkilökunta: Löydät lisätietoa tuotantopalvelusta ja ohjeet hakeutumiseen Patiosta. (Sivu edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston tunnuksilla)

Kirjoittaja on verkkokurssien tuottajana Digipedagogiikka- ja videopalveluissa. Tekstiä varten on haastateltu verkkokurssikatsastuksessa mukana ollutta opettajaa.