Ahmed Abdelghany: Horisontteja tutkimassa – tutkijatohtorin tarina Oulussa ja FMT tutkimusryhmässä

Postdoc-matkani egyptiläisenä tutkijana Oulun yliopistossa rakentuu kokemuksistani Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmässä. Akateemista matkaani on leimannut syvään juurtunut uteliaisuus ja intohimo kone- ja materiaalitekniikkaan, joka alkoi yli kymmenen vuotta sitten vuonna 1839 perustetun Ain Shams yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Taustani on materiaalitekniikassa, ja lähdin tälle postdoc-tutkimusmatkalle toivoen voivani osallistua maailmanlaajuiseen tiedeyhteisöön. FMT-ryhmä on ollut minulle älyllinen paratiisi.
Ahmed Abdelghany

Akateemisen seikkailuni ytimessä on FMT-ryhmä, jossa uppoudun funktionaalisten materiaalien ja teknologioiden maailmaan. Tarina alkoi vuoden 2022 alussa, kun otin muutosaskeleen akateemisella urallani liittymällä FMT-ryhmään osana väitöskirjaani. Tämä oli uskomaton kokemus, ei vain akateemisessa mittakaavassa, vaan myös syvällisenä elämänkokemuksena. Ryhmään osallistuminen jalosti akateemista kyvykkyyttäni ja tarjosi kokonaisvaltaisen näkökulman elämään. Tämä vuosi tutkimusryhmässä on tohtorintutkintoni huipentuma, jonka myötä intohimoinen työskentely ja tutkimuksen jokaisesta hetkestä nauttiminen juurtuivat lähestymistapaani. Ryhmän yhteistyöilmapiiri ja monitieteinen luonne edistivät tiedon tavoittelun kietoutumista henkilökohtaiseen ja ammatilliseen täyttymykseen.

Nykyään tutkijatohtorina keskityn funktionaalisiin materiaaleihin. Käytännön kokemus, huipputeknologiat ja ryhmän sisäinen yhteistyöhenki eivät ole vain parantaneet taitojani, vaan laajentaneet näkökulmaani. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia haasteita ja löytöjä, mikä tekee postdoc -matkastani sekä älyllisesti stimuloivan että tyydyttävän. Kokeelliseen tutkimukseen osallistuminen ja yhteistyökeskustelut ovat olleet avainasemassa tutkimusotteeni hiomisessa.

Kulttuurin värit: Suomalainen seikkailuni

Suomessa asuminen on ollut kulttuuririkas kokemus, jossa on lämpöä ja innovaatioita. Suomalainen sitoutuminen työn ja vapaa-ajan tasapainoon, vastuullisuuteen sekä teknologian ja luonnon saumattomaan integrointiin on ollut silmiä avaavaa. Koskemattomat maisemat ja ihmisten ystävällinen luonne ovat luoneet vieraanvaraisen ympäristön. Kokemukseni Suomessa ovat muovanneet paitsi akateemisia harrastuksiani myös kulttuurista arvostustani. Ja muuten - löysin monia yhteisiä kulttuurisia elementtejä.

Siltojen rakentaminen tulevaisuutta varten

Tulevaisuutta ajatellen olen innoissani tulevaisuuden yhteistyönäkymistä. Oulun yliopiston ja FMT-ryhmän inklusiivinen luonne tarjoaa ihanteellisen ympäristön kumppanuuksien solmimiselle. Näen mielessäni rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita, jotka tuovat yhteen vaikuttavaa ja globaalisti merkityksellistä tutkimusta. Olen melko luottavainen, että saavutamme pian merkittävän läpimurron, joka saa maailmanlaajuista tunnustusta. Iso kiitos Oulun yliopistolle ja FMT-ryhmälle tuulesta akateemisten siipieni alla. Kun valmistaudun seuraavaan lukuun, olen kiitollinen opituista asioista, solmituista ystävyyssuhteista ja uskomattomasta matkasta tähän mennessä.

Kirjoittaja:
Ahmed Abdelghany, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä