Ammattiin valmistuvilla liiketalouden osaajilla parantamista talousosaamisessa

Viime aikoina on yleisesti havahduttu koululaisten ja opiskelijoiden heikkoon talousosaamiseen.
University of Oulu, 2019

Maksuasiat elämänhallintaan liittyvissä asioissa, suoramaksujen helppous ja koulujen antamat valmiudet talousosaamiseen eivät ole samalla tasolla kuin aikaisemmin. Talousosaaminen liittyy suoraan myös yritystoimintaan, koska opiskelijat valmistuttuaan menevät yrityksiin töihin tai perustavat oman yrityksen. Varsinkin yrittämiseen liittyvä kannattavuus- ja talousosaaminen ovat erittäin tärkeä, koska yrittäminen nojaa vahvasti taloudelliseen menestymiseen.

Olen keväällä 2019 tehnyt kyselytutkimuksen, joka keskittyy muun muassa ammattiin valmistuvien opiskelijoiden yrittämisessä tarvittavaan talousosaamiseen. Kohderyhmänä olivat keväällä 2019 valmistuvat ammattikorkeakoulun ja ammatillisen toisen asteen liiketalousopiskelijat. Valmistuvien tradenomien ja merkonimien talousosaamisen tutkiminen on tärkeää, koska voidaan perustellusti olettaa liiketalouden alalta valmistuvien opiskelijoiden hallitsevan yritysten talouteen ja kannattavuuteen liittyvän osaamisen. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät yrityksiin, jotka olettavat siten valmistuvien tradenomien/merkonomien tuovat osaamistaan yrityksen toimintaan.

Tutkimus on tehty kyselytutkimuksena erään Suomen maakunnan alueella. Kohteena oli kaksi ammatillista oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulun kaksi eri yksikköä, yhteensä 116 henkilöä.

Tutkimuksen tulokset ilmaisivat, että valmistuvat tradenomit ja merkonomit osaavat hyvin markkinoinnin tärkeä perusasiat; tuote, hinta, promoaminen ja saatavuus pystyttiin poimimaan tärkeimmiksi markkinoinnin kohteiksi eri vaihtoehdoista.

Yritysten talous- ja kannattavuusosaamisen kannalta yrittäjän kirjapidon osaamista pidettiin jokseenkin tärkeänä, samoin hinnoittelua. Valmistuvien kompastuskivenä oli puutteelliset tiedot yritysten yleis- ja sivukuluista, joiden avulla pystytään mm. hinnoittelemaan yritykset tuotteet ja palvelut. Yleisesti kirjanpidossa käytetty sivukulu tarkoittaa työntekijöiden palkan sivukuluja, mm. sotuja ja kesälomakorvauksia. Yleiskuluun kuuluvat puolestaan kaikki yrityksen toimintaan liittyvät kulut. mm. toimitilavuokrat, työautot, -kalut ja -vaatteet, lainat, vedet, sähköt, jne.

Tutkimuksessa testattiin talousosaamista tehtävien avulla. Valmistuvista tradenomeista 37 % tunsi sivu- ja yleiskulun ja suorituivat tehtävistä hyvin, ja valmistuvista merkonomeista vastaavasti 17 %. Toisaalta, joka neljäs tradenomiksi valmistuva ei tiennyt mikä yleis- ja sivukuluprosentti on, ja vastaavasti valmistuvista merkonomeista 17 %lle sivu- ja yleiskulu oli tuntematon. Loput vastaajat valitsivat vastausvaihtoehdoista väärät vaihtoehdot.

Tutkimus osoitti, että liiketalouden ammattilaisiksi valmistuvilla ei ole kokonaiskäsitystä yritysten taloudellisesta toiminnasta. Sivu- ja yleiskulun ymmärtäminen liittyy vahvasti tarjoaman kannattavaan hinnoitteluun. Ja se tieto on kaiken menestyksellisen yrittämisen perusta.

Kyllikki Taipale-Erävala

tutkijatohtori

kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi