Asiantuntijana kahden tulen välissä

Muutama kuukausi koulutussuunnittelijan työtä on nyt takana. Aloitin koulutussuunnittelijana 60 % panoksella Kerttu Saalasti Instituutissa ja 40 % Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla elokuussa 2022. Tehtävä kahden eri organisaation – ja erityisesti kahden erilaisen organisaation – sisällä on moniulotteinen. Se haastaa työntekijän, mutta toisaalta se on myös mahdollisuus oppia laajemminkin alueellamme tarjottavasta koulutuksesta ja tavoista tuottaa sitä.
Kristiina Anttila

Työni koostuu mm. koulutussisältöjen ja -tarpeiden suunnittelusta ja kartoittamisesta, verkkopedagogisesta tuesta sekä viestintä- ja markkinointitehtävistä. Siirryin tänne Lapin yliopistosta etäopetuksen työtehtävistä. Korona-aika oli tehnyt monessakin mielessä tehtävänsä ja muutokselle oli sopiva aika. Halusin kehittyä ja saada uusia virikkeitä, mutta myös tarjota osaamistani toisaalle.

Olen työskennellyt pääosin korkeakouluissa etä- ja verkko-opetuksen ja digipedagogiikan parissa, mutta myös muissa koulutuksellisissa tehtävissä eri koulutusasteilla. Lisäksi esimerkiksi työ nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan kehittämistehtävissä valtakunnallisessa nuorisoalan osaamiskeskuksessa ja Euroopan neuvoston North-South Centren asiantuntijatyöryhmässä mediakasvatuksen kehittämistehtävissä oli erittäin antoisaa myöhempiä työtehtäviä ajatellen.

Kerttu Saalasti Instituutilla on OKM:n osoittama valtakunnallinen mikroyrittäjyyden koulutuksen tehtävä. Työni ytimessä on näiden koulutusten suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi yhteistyössä kollegoideni kanssa. Tavoitteena on kehittää sisällöllisesti laadukkaita kursseja ja markkinoida ja myydä niitä oikealle kohderyhmälle. Koulutukset suunnitellaan aina uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen ja yrittäjien tarpeet huomioiden. Yrittäjien aika on kilpailtua, joten on tärkeää, että koulutukset vastaavat sekä sisällöllisesti heidän tarpeisiinsa että ovat käytännössä heille mahdollisia suorittaa.

Näen yhteistyön Instituutin muiden kollegoiden ja osaavien, oman tutkimusalansa tuntevien opettajien, yliopiston muiden toimijoiden ja myös ulkopuolisten kumppanien kanssa erittäin merkitykselliseksi. Vain yhteistyöllä pystymme tuottamaan sellaisia koulutuksia, jotka vastaavat sisällöllisesti yrittäjien tarpeisiin ja ovat myös käytännössä heidän saavutettavissaan. Myös yhteistyö Kerttu Saalasti Instituutin ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston välillä on tiivistynyt. Se on mahdollisuus paitsi yrittäjille, myös alueen koulutusyhteistyön kehittämiselle.

Muutaman kuukauden kokemuksella voin sanoa, että Instituutissa on tehty koulutuksissa todella hyvää työtä. Paljon on silti vielä tehtävänä, jotta tieto ja osaaminen välittyvät yrittäjille ja sitä kautta osaaminen päätyy meidän kaikkien eduksi. Työtehtäväni koulutussuunnittelijana jatkuvat siis mielenkiintoisina, eikä tylsää päivää näe.

Jotta elämä ei olisi pelkkää työtä, on tärkeää irrottautua siitä riittävästi. Minulle luonto tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet. Silloin, kun en sukkuloi Instituutin ja kesäyliopiston välillä, nautin hetkistä koskimelonnan parissa, joko laskien koskia tai temppuillen aalloissa, juosten, pyöräillen, metsissä haahuillen, hiihtäen tai uiden luonnonvesissä läpi vuoden. Kaikki tämä auttaa keskittymään olennaiseen ja antaa tilaa ajatuksille.

Kirjoittaja: Kristiina Anttila, KM, Medianomi (AMK), koulutussuunnittelija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto