Buustia yritysten vastuullisuustekoihin - Haapaveden lukiolaiset viemässä vastuullisuustietoutta yrityksiin

Viime syksynä Haapaveden lukion opo Kirsi Järvenpää otti yhteyttä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttiin. Hänen toiveenaan oli saada jokin kehittävä ja innovatiivinen teema lukiolaisten kolmen päivän työharjoitteluun, jossa aidosti yhdistyvät korkeakoulu- ja yritysyhteistyökokemus. Ei mitään kaupan hyllyjen täyttämistä. Vaan sellaista, jolla voidaan saavuttaa laaja-alaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista, ja nuoret sekä yrityksetkin voivat oppia jotain uutta samanaikaisesti.
Mervi Pyrrö pitelee diplomia

Teemaksi valikoitui vastuullisuusvalmennus, jota ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan paikkakunnilla. Mikroyritysten vastuullisuusvalmennus koostuu yritysten lähtötilanteen selvittämisestä, verkkovalmennuksista vastuullisuuden eri teemoihin (ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen sekä vastuullisuuden viestintä), yritysvierailuista vastuullisiin yrityksiin sekä lähivalmennuksesta, jossa laaditaan yritysten vertaisryhmätyöskentelynä yrityksen vastuullisuuden kehittämissuunnitelma (ViVa Road Map).

43 lukiolaisen korkeakoulu- ja yritysyhteistyön prosessi käynnistyi vuoden 2022 loppupuolella, kun opiskelijat aloittivat perehtymällä vastuullisuuden eri teemoihin ViVan verkkovalmennusympäristössä ja opiskelivat perusasiat jokaisesta teemasta opo-tuntien yhteydessä. He laativat vastuullisuuden teemoista lyhyet, tiivistetyt esittelydiat, joissa he kertoivat, millaisista asioista vastuullisuus koostuu ja mitä esimerkiksi sosiaalinen vastuullisuus yrityksessä konkreettisesti tarkoittaa.

Lukiolaiset hankkivat itse työharjoitteluyritykset, joihin menivät 3–4 henkilön ryhmissä viemään oppimaansa vastuullisuustietoutta. Tavoitteena oli aloittaa konkreettisesti vastuullisuuden viestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja some-viestinnän toteuttaminen. Heidän tehtävänään oli tutustua etukäteen yritysten vastuullisuuden lähtötilannekyselyyn, jonka jokaisen työharjoitteluyrityksen edustaja oli täyttänyt ennen varsinaista kolmen päivän työharjoittelua helmikuussa 2023.

Työharjoittelun aikana yrityksiin syntyneitä konkreettisia tuloksia olivat mm. vastuullisuusviestinnän kehittämissuunnitelma, muutosmalliehdotus vastuullisuuden kehittämisestä, biojäteastioiden säännöksien selvittämistä, hiilijalanjälkilaskurin käyttöönoton selvittelyä sekä englanninkielisiä ohjeita kauppaan esille. Diplomi osallistumisesta vastuullisuusvalmennukseen myönnettiin lukiolaisten lisäksi myös työharjoitteluyrityksille.

Suurin osa tuloksista liittyi vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen somessa, jonka käyttö nuorille on jokapäiväistä arkea. Konkreettisia nuorten toteuttamia viestinnän asioita olivat:

• Instaan ja faceen päivityksiä vastuullisuudesta ja työharjoittelusta
• Instaan päivitystä yrityksen toiminnasta
• Instapäivityksiä pohjana mahdolliselle nettisivujen päivittämiselle
• Instapäivityksiä yrityksen arvoista ja vastuullisuudesta
• Instaan videoita tuotteiden valmistamisesta kierrätysmateriaalista
• somepäivityksiä varten suunnitelma ja kuvat vastuullisuuden osa-alueista
• valokuvaamista ja videoiden kuvaamista
• opastusta sosiaalisen median käyttöön
• nettisivujen päivitykseen vinkkejä

Monenlaista viestinnän toteuttamista ei pienissä yrityksissä juurikaan ehditä tehdä, joten työharjoittelusta oli todella suuri apu monelle yritykselle.

”Sain tosi hyviä ohjeita somea varten. Laitettiin oikeasti profiiliin asioita; vastuullisuusjutut ja miten niitä arjessa huomioidaan. Instagramin kohokohtiin tehtiin henkilökunnasta profilointi ja yrityksen arvot saatiin esille. En olisi kyllä itse osannut tuon ikäisenä ajatella tuolla tavalla”, kertoo yrittäjä Mervi Pyrrö.

”Paljon saatiin hyviä eväitä tästä projektista vastuullisuusasioihin, ja nuoret ottivat selvää myös, miten Kodin Helmen yhteistyökumppaneiden vastuullisuusasiat ovat hoidossa. Sitä kautta voidaan omaa vastuullisuutta myös korostaa, kun tuotantoketjut ovat kunnossa ja kun asiat ovat vastuullisesti avattuna. Todella positiivinen kokemus jäi mieleen asiasta innostuneista nuorista naisista”, hän jatkoi.

Me ViVa-hankkeen toteuttajina saimme 43 uutta vastuullisuusasioiden puolestapuhujaa. Pystyimme osoittamaan sosiaalista vastuunkantoa nuorten työharjoittelujen edistämisessä ja toteuttamaan yhteiskunnallista vaikuttamista parhaimmillaan.

Kirjoittaja: Jaana Jeminen, muotoilija ja KTM, projektipäällikkö, ViVa-hanke
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti