Harhailemalla löytää uusia polkuja

Suomi on enenevässä määrin kiinnostava matkailumaa myös suomalaisille itselleen. Suomalaisten motiivit kotimaan matkailuun ovat moninaiset: nähtävyydet, luontoelämykset, monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet, kulttuuri, historia, ruoka. Elinkeino kasvaa ja kehittyy aktiivisten ja kasvu- sekä kehityshakuisten yrittäjien myötä ja sillä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Suomessa matkailuteollisuuden kehittymistä on edesauttanut Visit Finlandin ohjeistukset, kannustukset, panostukset ja koulutukset pienillekin matkailuyrityksille mm. digitaalisten asiakaspolkujen kehittämiseen. Lisäksi vastuullisen (kestävän) matkailun suuntausta on vahvistettu.

Keväällä 2020 pandemia sulki rajoja ja ihmiset siirsivät matkasuunnitelmansa ulkomailta kotimaan niemiin ja notkelmiin. Lukuisat matkailuyrittäjät etenkin perinteisillä matkailupaikkakunnilla ylistivätkin viime kesää yhtenä parhaimmista ja vuodenvaihteen varaustilanne näytti lupaavalta; kesä 2021 tulisi olemaan vähintään yhtä vilkas. Suomalaiset ovat löytäneet jälleen oman kotiseutunsa sekä maamme lukuisat kiinnostavat kolkat erämaita myöden.

Seutukaupungit täynnä matkailun helmiä!

Seutukaupungit (57 kpl) – nuo elinkeinoelämänsä tuntevat ja ketterät alueidensa keskukset tarjoavat erinomaiset toimintamahdollisuudet matkailualan yrityksille. Seutukaupunkeihin onkin syntynyt todellisia matkailun hiottuja helmiä; niissä on paljon paikallista, omintakeista ja historiallista tarjontaa, ruokakulttuuria sekä elämyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Seutukaupunkien yritysverkostot-hanke on omalta osaltaan nostanut esiin näitä paikallisia helmiä ja pyrkinyt siten edistämään sekä kaupungin matkailutoimijoiden että matkailuyritysten keskinäistä verkostoitumista.

Hankkeessa mukana olevien seutukaupunkien matkailutoimijoita kokoontui yhteen tammikuussa 2020 Matkamessujen yhteydessä. Tuossa tapaamisessa ideoitiin kaikkia tahoja hyödyntävää hanketoimintaa. Ideoinnin tuloksena päädyttiin siihen, että hankkeessa etsitään luovasti ja innovatiivisesti erilaisten matkailijoiden tarpeita tyydyttäviä ratkaisuja ja elämyksiä tuottavia matkailun edelläkävijäyrityksiä seutukaupungeissa. Niiden parhaista käytännöistä koottiin alkuvuodesta 2021 sähköinen julkaisu Näin meillä – matkailuyritysten parhaita käytäntöjä. Julkaisussa esitellään 21 eri seutukaupungin 30 matkailuyrityksestä koottuja hyviä käytänteitä liittyen ympärivuotisuuteen, vastuullisuuteen ja digitaalisuuteen. Vastuullisuusteema ymmärrettiin laajasti sosiokulttuurisena, taloudellisena sekä ekologisena vastuullisuutena.

Hankkeessa mukana olleiden kaupunkien matkailutoimijat olivat aktiivisia ja julkaisun onnistumisen kannalta ratkaisevia asiantuntijoita yritysten vinkkauksessa. Heillä kun on paras tietämys ja näkemys asiassa. MicroENTRE on mukana osatoteuttajan roolissa ko. hankkeessa ja projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen keräsi julkaisuun materiaalin sekä toimitti sen.

Julkaisu on saanut positiivisen vastaanoton ja se toimii erinomaisena vinkkialustana omille matkasuunnitelmille. Kuuluisat, hyvin brändätyt ja perinteiset matkakohteet ja nähtävyyden ovat varmasti monille tuttuja. Nyt olisikin hyvä tilaisuus poiketa tieltä ja suunnata sellaisiin kaupunkeihin, kuntiin, kyliin ja paikkoihin, mistä ei tiedä vielä juuri mitään. Yllätys perillä voi olla melkoinen – ai täällä on tällaista! Kannustankin omiin kokemuksiini pohjautuen olemaan utelias ja ennakkoluuloton. Jo 30 km säteellä omasta kodista voi löytyä hienoja ja elämyksellisiä paikkoja ja aktiviteettipalveluja tuottavia matkailuyrityksiä.

Lisätietoja:

Riitta Forsten-Astikainen

riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 05/2021.