Kansainvälisten freelance-alustojen kautta pienyrittäjät voivat innovoida nopeasti ja tehokkaasti

Netin freelance-alustat ovat olleet viime vuosina nosteessa. Monet yrittäjistä haluavat yritykselleen näyttävää markkinointimateriaalia, hyvät verkkosivut ja laadukasta sisällöntuotantoa johon pienyrittäjän aika, osaaminen ja resurssit eivät välttämättä aina riitä. Tällöin on järkevää ulkoistaa oman ydinosaamisen ulkopuoliset asiat toisille yrittäjille. Freelance-yrittäjät, vapaana vailla vakituista työsuhdetta töitä tekevät yrittäjät, joilla on usein samanaikaisesti useita työnantajia tai toimeksiantajia, ovat oivallinen tapa hankkia oman ydinosaamisen ulkopuolisia asioita ja mahdollistavat nopean innovoinnin.
nainen istuu sängyllä, kuuntelee kuulokkeilla ja kirjoittaa laptopilla

Usein freelance-hankintojen konkreettiset mahdollisuudet jäävät keskusteluissa kuitenkin epäselviksi, joten keskityn tässä blogissa kuvaamaan freelancehankintojen edut ja haasteet, konkreettisia esimerkkejä freelance-hankinnoista, ja miten pienyrittäjä voi hyödyntää freelancehankintoja innovoinnissa nopeasti ja tehokkaasti.

Freelance-hankintojen keskeisimmät edut ja haasteet

Freelancerit sopivat hyvin kertaluontoisiin ja keikkaluontoisiin hankintoihin. Freelancea ei tarvitse palkata yritykseen, mikä tuo säästöjä ja freelancen vastuut voidaan rajata helposti tiettyyn aihekokonaisuuteen. Kokenut freelancer on tehnyt monenlaisia töitä ja onkin todennäköisesti oppinut soveltamaan osaamistaan monipuolisesti. Koska monet freelancereiden tarjoamista palveluista voidaan hankkia maailmalta, maailmanlaajuiset freelance-markkinat takaavat kilpailukykyiset hinnat useilla toimialoilla.

Freelance-hankintojen kertaluontoisuus voi asettaa yritykselle myös haasteita, jos freelanceria hyödynnetään aihealueella, johon hänen asiantuntemustaan tarvittaisiinkin vielä myöhemmin eikä hän ei ole enää saatavilla. Kulttuuri- ja kielierojen takia freelance-hankinnat voivat myös aiheuttaa epäselvyyksiä toiveiden ja suunnitelmien kommunikoinnissa ja ymmärtämisessä. Lisäksi jossain freelance-hankinnoissa, kuten kirjoitustöissä, freelance-hankinnan lopullinen laatu voi olla hankalaa arvioida etukäteen. Tämän vuoksi onkin hyvä suosia freelancereita, jotka tarjoavat tarpeen vaatiessa useita korjauskieroksia (revisioneita) freelance.hankinnan aikana.

Konkreettisia esimerkkejä freelance-hankinnoista

Netissä on monia erilaisia kansainvälisiä freelance-sivustoja, joista maailmanlaajuisesti tunnetuimpia ovat upwork.com ja fiverr.com. Fiverr.com:ista löytyy paljon konkreettisia videoesimerkkejä YouTubesta. Viime vuosina YouTubeen on tullut useita videoita teemalla ”I paid … on Fiverr” joissa tubettajat hankkivat palveluita eri freelanceyrittäjiltä Fiverristä ja vertailevat niiden laatua. Nämä videot ovat itsessään jo mielenkiintoisia, mutta ne tarjoavat samalla myös hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä freelance-hankinnoilla voi saada aikaan jopa hyvinkin pienillä resursseilla.

YouTubesta löytyy freelance-hankinnoista videoita teemoittain esim. seuraavilla hakusanoilla:

Logot: ”I paid in fiverr to make logo”
Verkkosivut: ”I paid in fiverr to make a website”
Visuaalinen suunnittelu: ”I paid fiverr to render”
Videoeditointi: ”I paid fiverr to video”
Sosiaalinen media: ”I paid fiverr to social media”
Kirjoitustyöt: ”I paid fiverr to write”

Vaikka monet näistä videoista ovat luonteltaan varsin lupsakoita, niiden avulla oppii nopeasti ymmärtämään freelance-hankintojen potentiaalia, nopeutta ja halpuutta. Mutta mikä parasta, tälläiset hankinnat mahdollistavat yrityksellesi nopean innovoinnin.

Miten innovoin nopeasti ja tehokkaasti freelance-hankintojen avulla?

Kun innovoit tuotettasi, palveluasi tai ideaasi, käyt mielessäsi läpi useita erilaisia ideoita. Tämä innovointi ei kuitenkaan ole usein suoraviivaista, ja moni ideoista jää ajatustasolle. Jos innovoit muiden kanssa, voi olla, että ette ymmärrä toistenne ideoita samalla tavalla, ja yhteisen pohjan muodostaminen ideoille osoittautuu hankalaksi. Näissä ja muissa murheissa freelance-hankinnat voivat olla oiva apu.

Kuvitellaan vaikka, että mietitte porukalla yrityksenne brändiä; miten päivitämme logomme, millaisia värejä haluamme käyttää, miten viestimme arvomme, jne. Keskustelun ja idean jalostuksen tueksi voitte lähettää aiempien videoesimerkkien mukaisesti kuvaukset tarpeistanne muutamille freelance-suunnittelijalle, jotka toteuttavat teille nopeasti laadukkaat brändikonseptiesimerkit. Tästä voi selvitä kansainvälisten freelance-alustojen kautta jo jopa alle sadan euron panostuksella. Tämän jälkeen käytätte näitä brändikonsepteja brändikeskustelujenne tukena ideoidessanne brändiänne. Tällainen ideointi säästää valtavasti aikaa ja auttaa teitä ymmärtämään asioita samoista näkökulmista. Samaa lähestymistapaa voidaan tehokkaasti soveltaa myös muilla aihealueilla kuten sosiaalisen median markkinoinnissa ja tuotesuunnittelussa. Ja mikä parasta, tätä freelancehankinnan ja ideoinnin sykliä voidaan toistaa freelancereiden kanssa yhä uudelleen, kunnes saavutatte haluamanne lopputuloksen brändillenne.

Rohkeasti kokeilemaan

Freelance-hankintoihin voi varsinkin alkuun suhtautua epävarmasti, mutta kun hankintoja tekee enemmän ja oppii valitsemaan tarpeisiinsa sopivia freelancereita, saatu hyöty voi olla pienyritykselle todella arvokasta. Kansainväliset freelancealustat eivät sovi kaikkiin hankintoihin. Osa hankinnoista, kuten esimerkiksi suomenkieliset tekstit, vaativat lähtökohtaisesti suomea osaavan kirjoittajan ja kommunikaatio suomalaisen freelancerin kanssa voi olla vaivattomampaa kuin ulkomaalaisen freelancerin kanssa. Sillä, mitä freelancealustaa tai -alustoja käyttää ei ole sinänsä väliä. Tärkeintä on, että kokeilee ja ryhtyy hommiin, jos näkee freelancehankintojen potentiaalin oman yrityksen näkökulmasta.

Kirjoittaja: Peetu Virkkala, Projektitutkija, DI, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti