Kasvunhallinnan tutkimustiedolla tukea yritysten kasvuun

Yritysten kasvu on osoitus taloudellisesta kehityksestä, dynaamisuudesta ja uudistumisesta. Kasvuun tähtäävillä yrityksillä on halu tehdä asioita isommin ja aiempaa fiksummin. Kasvu mahdollistaa yritykselle lisää resursseja toteuttaa tarkoitustaan - sitä miksi se on olemassa. Kasvu on myös pitkällä tähtäimellä hyvästä, sillä yrityksen koolla ja selviytymisellä on positiivinen suhde.
nainen osoittaa sormella kaaviota

Kasvavat yritykset investoivat myös muita yrityksiä enemmän ja niiden toiminnasta seuraa positiivisia ulkoisvaikutuksia, joista usein tärkeimpänä pidetään sitä, että ne luovat uusia työpaikkoja.

Yrityksen kasvu edellyttää kuitenkin yrittäjien halua ja yrityksen kykyä kasvaa ja laajentaa liiketoimintaa.

Huolestuttavaa on, että viimeaikaisten selvitysten (mm. Pk-yritysbarometri syksy -22 sekä GEM-Suomi 2021/2022 maaraportti) mukaan yritysten kasvuhakuisuus on laskusuunnassa. Eikä nyt kyse ole pelkästään tämän hetken globaaliin tilanteeseen liittyvästä taloudellisesta epävarmuudesta. Viimeisen kuuden vuoden aikana voimakkaasti kasvua tavoittelevien yritysten määrä on pudonnut 36 prosenttia. Samalla tarkastelujaksolla voimakkaasti kasvua hakevien sekä kasvua ja mahdollisuuksien mukaan tavoittelevien yritysten yhteenlaskettu määrä on pudonnut 10 prosenttiyksikköä (50 prosentista 40 prosenttiin).

Oletetut kasvuhaasteet esteenä kasvuhakuisuudelle

Jotta yrittäjä päättää tavoitella kasvua, sen on koettava se kiinnostavaksi, innostavaksi, palkitsevaksi ja kasvun riskit hallittavissa oleviksi. Viimeksi mainittuun kasvun edellytykseen kasvunhallinnan tutkimusteema erityisesti keskittyy. Yrityksen kasvaessa liiketoiminta monimutkaistuu aiheuttaen myös muutoshaasteita ja jopa kasvukipuja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oletetut ja koetut kasvuhaasteet vaikuttavat voimakkaasti yrittäjien kasvuasenteeseen ja että muut kuin taloudelliset huolenaiheet voivat olla odotettuja taloudellisia tuloksia tärkeämpiä yrittäjän määritettäessä asennettaan kasvuun.

Kasvavassa yrityksessä yritysjohdon keskeisenä tehtävänä on pitää kasvu hallittuna. Kasvu vaatii mm. sopeutumista ja uudelleen organisointia. Yrityksen täytyy kehittää uudet järjestelmät, prosessit ja rakenteet tukeakseen sen laajentuvaa kokoa ja monimutkaisempaa kokonaisuutta. Ellei johto tunnista muutostarvetta, kasvu tyrehtyy.

Kasvukipuihin on lääke

Mikroyritys-kontekstissakaan kasvuun liittyvät muutoshaasteet eivät ole vieraita. . Mikroyritys kohtaa suuria suhteellisia muutoksia esimerkiksi palkatessaan ensimmäisen työntekijän. Sivutoimisen yrittäjänä aloittanut mikroyrittäjä on kokenut jo monenmoista palkatessaan yhdeksännen työntekijänsä. Tiedämme, että mitä suurempi yritys on, sitä todennäköisemmin se tavoittelee kasvua. Siksikin mikroyritysten ensimmäisten kasvuaskelten ymmärrys ja tukeminen on erityisen tärkeää.

Koska kasvua tavoittelevia yrityksiä näyttää olevan yhä harvemmassa, kansantaloudellamme ei olisi varaa hukata potentiaalisia kasvuyrityksiä – ainakaan ennakoitavien kasvun riskien pelossa. Tarvitaan siis tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista tunnistaa, ehkäistä ja hallita yritysten kasvuun liittyviä muutoshaasteita – siis yrityksen kasvunhallintaa.Kirjoittaja:

Martti Saarela, FT, OTM, KTM, Kehityspäällikkö, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Ohjelmajohtaja va. Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Lähteet:Björk, P., Saarela, M., Kotavaara, O. & Muhos, M. (2022). Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Finnish Report. Publications of Kerttu Saalasti Institute, University of Oulu 3/2022.

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=51137 

Flamholtz, E. G & Randle Y. (2016). Growing Pains: Building Sustainably Successful Organizations, Fifth Edition. Wiley.

Kuismanen, M., Malinen, P., Ohlsbom, R., & Vehmanen, E-S. (2022). SME barometer autumn 2022. Federation of Finnish Enterprises, Finnvera Plc., Ministry of Economic Affairs and Employment. Finland.

Kirjoittajat

Martti Saarela
Kehityspäällikkö; va. Ohjelmajohtaja
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®, Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä
Oulun yliopisto

FT (tuotantotalous), OTM, KTM