Käytännön vinkkejä kasvunhallintaan

Oulun yliopiston MicroENTRE on yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa luonut digitaalisen kasvunhallintatyökalun sisältöjä. Työkalun tarkoitus on kartoittaa yrityksen kasvun nykytilaa ja tarjota yrityksen kasvuvaiheeseen sopivia vinkkejä liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Tieteelliseen kasvuvaiheteoriaan pohjautuvaa työkalua on kuluneen vuoden aikana kehitetty keräämällä ja analysoimalla kasvunhallintaan liittyvää tietoa suomalaisesta yrityskentästä. Tällä hetkellä projektia viimeistellään ja teemme kovasti töitä työkalun saamiseksi yritysten käyttöön ensi vuoden alkuun mennessä.

Tässä vaiheessa haluamme kiittää kaikkia haastateltuja, jotka osoittivat erinomaista aktiivisuutta osallistua projektiin. Saimme kerättyä kattavasti materiaalia erilaisista yrityksistä, joilla on kokemusta kasvusta. Kerätyn tiedon avulla pystymme tarjoamaan aidoista yritysmaailman tilanteista juontuvia vinkkejä. Yritysjohdon lisäksi on haastateltu myös elinkeinoelämän asiantuntijoita. Heidän osaaminen yritysten kasvuun liittyvistä haasteista, hyvistä käytännöistä ja kasvunhallinnasta yleisesti on laajentanut työkalun tietopohjaa entisestään.

Lopullinen työkalu koostuu 11 liiketoiminnan osa-alueesta, joihin yrityksen edustaja täyttää oman yrityksen tilannetta kuvaavan vaiheen. Tämän perusteella pyritään tunnistamaan yrityksen kasvun pullonkaulat sekä kasvunhallinnan haasteet ja tarjoamaan yritykselle vinkkejä niiden ratkaisemiseksi. Jokainen yritys voi poimia oman toiminnan kannalta tärkeiksi kokemia vinkkejä ylös ja viedä niitä takaisin käytäntöön.

Kasvunhallintatyökalu on osa MicroENTRE:n digitaalista työkalupakkia, johon kuuluu lisäksi yrityksen kasvukyvykkyyden ja digivalmiuden työkalut. Työkalujen tarkoitus on helpottaa yrityksiä arvioimaan omaa toimintaansa liiketoiminnan kasvun kannalta keskeisiltä alueilta ja varustaa yrityksiä menestymään tulevaisuudessa. Kanaviamme seuraamalla saat työkalut käyttöön ensimmäisten joukossa!

Yhteistyötä on ollut mahdollistamassa: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Kasvun kartta

Lisätietoa hankkeesta:

Samu Heinonen

Projektitutkija

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

samu.heinonen@oulu.fi

+358 40 730 8153

Martti Saarela

Kehityspäällikkö

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

martti.saarela@oulu.fi

+358 40 559 6996

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 10/2020.