Käytännönläheiset mikrokurssit yhdistävät tutkittua tietoa ja yritysten kehittämisosaamista muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelman (KeMu) tavoitteena on kehittää yritysten muutoskyvykkyyttä. Hankkeessa on kehitetty mikrokursseja, joiden avulla yrittäjät voivat löytää ratkaisuja toiminnan eri alueiden kehittämiseen.
Ketterä muutoskyvykkyys_muuttolaatikon siirtäjät

Kursseja löytyy kuudesta eri aihepiiristä: liiketoiminnan yleinen kehittäminen, tuotteistaminen ja kasvu, yrityksen voimavarat, työhyvinvointi, työyhteisötaidot sekä viestintä ja markkinointi. Kokonaisuus sisältää yhteensä 27 mikrokurssia. Yhden mikrokurssin opiskeluun kuluu aikaa noin kaksi tuntia. Kurssit ovat saatavilla verkossa Moodle-alustalla hankkeessa mukana oleville yrityksille.

Mikrokurssien kokonaisuutta ei ole tarkoitus suorittaa A:sta Ö:hän määrätyssä järjestyksessä, vaan kukin osallistuja voi poimia tarjonnasta itselleen sopivat osat. Esimerkiksi Viestintä ja markkinointi -teeman alta voi valita brändäyksestä kertovan mikrokurssin, työyhteisötaidoista luovuuden merkitystä työyhteisön kehittämisessä koskevan osuuden ja työhyvinvoinnista omaa työhyvinvointia käsittelevän ja edistävän kurssin. Näistä riittääkin tekemistä jo puoleksi päivää.

Hankkeen osatoteuttajina toimii kolme yrityskehitysyhtiötä eli Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy sekä Kalajoen kaupungin yrityspalvelut. Halutessaan osallistuva yrittäjä tai yritys voi käydä mikrokursseja ja omia vastauksiaan läpi alan ammattilaisten eli em. yrityspalvelutoimijoiden työntekijöiden kanssa. Näin mikrokurssit eivät jää pelkästään digitaaliseksi aivojumpaksi, vaan omaan pohdintaan saa oivaltavaa palautetta tutun yrityspalveluyhtiön edustajalta. Kättä lyövät asiantuntijatieto ja käytännön yrityskehitystoiminta.

Kurssit on suunniteltu käytännönläheisiksi ja vastaamaan olemassa oleviin tarpeisiin mikroyrittäjyyden saralla. Kurssit eivät ole pelkästään tietoiskuja (vaikka tietoakin on toki tarjolla), vaan napakkaa asiasisältöä voi lähteä heti soveltamaan omaan toimintaan. Hyvä esimerkki on Liiketoiminnan kehittäminen -osiosta löytyvä Liiketoiminnan strateginen johtaminen -mikrokurssi. Ensin osallistuja tutustuu yhden minuutin mittaiseen videoon, jossa kuvataan pähkinänkuoressa yrityksen strategian perusteet. Tämän jälkeen osallistuja voi halutessaan katsoa pidemmän videon, jossa strategiatyöhön, sen käsitteisiin ja merkityksiin paneudutaan tarkemmin. Jos aika on kortilla, voi osallistuja skipata pidemmän videon ja siirtyä suoraan soveltamaan ensimmäisessä videossa esiteltyä peruskehikkoa omaan toimintaansa. Mikä on sinun missiosi, arvot, liikeidea ja visio? Missä sinä haluat olla kymmenen vuoden kuluttua? Mitä sinun pitää tehdä, jotta saavutat tavoitteesi? Yrityspalveluneuvojat auttavat löytämään hedelmällisen vastauksen.

Syksyllä 2023 mikrokurssit muuttuvat eläviksi. Saadun palautteen pohjalta hankkeessa järjestetään suosituimpien mikrokurssien perustalta mikrotyöpajoja, joissa yrittäjät voivat edelleen kehittää eri aihepiiriin liittyvää osaamistaan. Digitaalisen materiaalin kautta osallistujat ovat oppineet perustiedot, soveltaneet niitä yhdessä elinkeinoyhtiöiden ammattilaisten kanssa omaan toimintaansa, ja nyt työpajoissa viedään eri osa-alueiden muutoskyvykkyyden kasvattamista yhä pidemmälle. Työpajoissa käsitellään mm. työhyvinvointia ja viestintää ammattilaisten opastuksella.

On varmaa, että tämä monipuolinen mikrokurssien kokonaisuus lisää yritysten muutoskyvykkyyttä monella eri toiminta-alueella nopeasti ja tehokkaasti. Maailma muuttuu yhä nopeammin, joten on hyvä tietää, onko sinun tai yrityksesi muutoskyvykkyys kohdallaan. KeMun mikrokurssien avulla tiedät vastauksen.

Markus Rytinki, FT, projektitutkija

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma (KeMu) -hanke jatkuu elokuun 2023 loppuun, ja sen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.