Kohti neljättä teollisuuden vallankumousta

Teollisuus 4.0 (Industry 4.0, i4.0) on alun perin Saksan hallituksen lanseeraama käsite, jolla tarkoitetaan teollisuuden digitaalista muutosta.

Teollisuus 4.0 on neljäs teollinen vallankumous, jossa teollisuuden valmistus ja liiketoimintamallit muuttuvat digitalisoimalla ja hyödyntämällä uutta teknologiaa. Se on kokonaisuus, johon liittyy mm. tekoäly, pilvilaskenta, big data, esineiden internet, älykkäät sensorit, lisätty todellisuus, edistynyt analytiikka, 3D -tulostus, robotiikka sekä automaatio.

Teollisuus 4.0:ssa tehtaiden älykkäät koneet ja prosessit kehittyvät yhä älykkäämmiksi hyödyntämällä jatkuvasti lisääntyvää dataa, minkä seurauksena tehtaat tulevat tehokkaammiksi, joustavimmaksi, tuottavimmiksi ja ympäristöystävällisimmiksi. Kuitenkaan kyse ei ole vain teknologiasta, vaan kyse on myös liiketoiminnasta ja kilpailuetuihin tarttumisesta. Teollisuus 4.0 mahdollistaa täysin uusia tapoja tarjota arvoa asiakkaille. Kun tuotannosta tulee joustavia, mahdollistuu yksilölliset ja räätälöidyt tuotteet, joiden ominaisuuksia loppuasiakas voi esim. kotisohvaltaan älypuhelimansa kautta määrittää tilauksensa yhteydessä. Liiketoimintamallien muutos tulee olemaan laaja ja kauaskantoinen.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on mukana kehittämässä teollisuuden digitaalista muutosta ja tutkimassa ilmiötä DigiProcess -hankkeen kautta. DigiProcess on Interreg Nord EU -hanke, jonka tavoitteena on tukea suomalaista ja ruotsalaista prosessiteollisuutta rakentamaan digitaalisia ekosysteemejä. Keskeinen toimenpide hankkeessa on tukea prosessiteollisuuden ja pk-toimittajien yhteistyötä ja auttaa mikro- ja pk-toimittajia vastaamaan paremmin prosessiteollisuuden kumppaneiden tarpeisiin. Hankkeen järjestämien toimialakohtaisten työpajojen kautta teollisuusyritykset pääsevät tuomaan esille Teollisuus 4.0 suunnitelmiaan ja kehitystarpeitaan, jotka voivat avata liiketoimintamahdollisuuksia myös pienemmille palveluntarjoajille. Vastaavasti mikro- ja pk- yritykset saavat työpajoissa mahdollisuuden esitellä omia edistyneitä digitaalisia palveluitaan ja verkostoitua mm. metsä-, teräs-, ICT- ja kaivosteollisuuden suuryritysten kanssa.

Hankkeessa luodaan myös uutta tutkittua tietoa Suomen teollisuuden muutoksesta Teollisuus 4.0:sta. Alustavien tutkimustulosten mukaan voidaan sanoa, että prosessiteollisuuden keskittyessä ydinosaamiseensa, edistyneitä digitaalisia ratkaisuja tarjoavalle yritysyhteistyölle on potentiaalia. Ratkaisuja tarvitaan mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Datan hallinta ja analysointi
  • Virtuaalitodellisuus
  • Anturit ja ennakointi
  • Robotiikka
  • Automaatio

Tuotannon prosessien optimointi ja laadun ylläpito, tuotannon odottamattomien seisokkien välttäminen, ennakoiva kunnossapito ja kunnossapidon datan hyödyntäminen ovat mm. tyypillisiä käytännön tarpeita, joita suomalaisessa prosessiteollisuuden digitaalisessa muutoksessa nousee tällä hetkellä esille. Kuten tiedämme, Suomen ulkomaankaupan vientitulot ovat perustuneet vahvasti suuriin teollisuusyrityksiin. Näiden veturiyritysten kansainvälinen kilpailukyky Teollisuus 4.0:ssa tuleekin olemaan merkittävä kansantaloudellinen tekijä. Tässä tehtävässä myös innovatiivisilla mikro- ja pk-yrityksillä on tärkeä roolinsa ja omat kansainvälistymisen mahdollisuutensa.

Kirjoittaja: Martti Saarela, FT, OTM, KTM, kehityspäällikkö, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Kuva: Pexels / Pixabay

Lue DigiProcess -hankkeesta lisää: www.digiprocess.eu