Kumppanuusverkosto tuo mikroyrittäjien tarpeet näkyviksi

Yliopistoilla on yliopistolain mukaan kolme tehtävää: tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.
Anna-Mari Simunaniemi

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on vuodesta 2011 alkaen tehnyt monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta, jolla on yrittäjämäinen sydän. Tuotamme tutkittua tietoa ja rakennamme yhteiskuntaa, joka luo hyvät edellytykset mikroyritysten kestävälle kasvulle ja uudistumiselle muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Tutkimuksemme ytimessä on mikroyritysten kasvun ja johtamisen erityispiirteet eri vaiheissa sekä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Haluamme myös rakentaa yrittävää kulttuuria koko yhteiskunnassa sekä toimia verkostoissa kohti entistä vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta kaikilla kouluasteilla. Toimintamme perustuu tiiviisiin kumppanuuksiin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yksi tunnetuimmista toimintamalleistamme on mikroyrittäjien vertaistoimintaan perustuva kasvu- ja vientikokeiluverkosto MicroENTRE® Yritysverkosto, joka on käynnistetty viidessä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnassa. Keski-Pohjanmaalla toimintaa koordinoi Kokkolan Seudun Kehitys Oy. Kaikki paikallistasolla toimivat ydinryhmät kuuluvat MicroENTRE:n valtakunnallisesti koordinoimaan verkostoon. Tämä toiminta on herättänyt laajaa kiinnostusta kansainvälisestikin. Koko verkoston kokoavat mikroyrittäjyyden pohjoiset työpajat ovat jo perinne, joka toteutetaan jo kuudetta kertaa ensi huhtikuussa Mikkelissä sekä etäyhteyksillä osana Teräväpiirtoa tulevaan -tapahtumaa.

Visiomme on, että paikallisten yrityspalveluiden koordinoimista paikallisista ydinryhmistä avautuu mikroyrityksille aitoja mahdollisuuksia verkostoitua myös valtakunnallisesti ja päästä omien toimialojensa edelläkävijäverkostoihin. Toiminnasta on julkaistu myös tieteellistä tutkimusta (Simunaniemi et al., 2020), jossa vertaisryhmiä arvioidaan yrittäjämäistä toimintaa tukevina käytäntöyhteisöinä.

Strategisia yhteistyökumppaneitamme ovat yrityspalveluita tuottavat organisaatiot, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset eri puolilta maata sekä esimerkiksi arktisen tutkimuksen verkostoissa. Juuri nyt kokoamme kumppanuusverkostomme kanssa toimintaamme tukevaa strategista ohjausryhmää, joka tuo ajankohtaisia kuulumisia mikroyrittäjyyskentältä ja luo näkemyksiä pidemmälle aikavälille.

Valtakunnallinen kumppanuusverkosto tukee osaltaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa mikroyrittäjyyden koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallista tehtävää, jonka toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ensi vuoden alusta alkaen.

Tutkimus- ja kehittämisprojektien lisäksi tutkijamme ovat tänä vuonna luoneet täysin uutta tutkittuun tietoon perustuvaa mikroyrittäjyyden valtakunnallista verkkokoulutusta. Tuotamme koulutusta sekä suoraan Oulun yliopiston opintopisteitä tarjoavana avoimen yliopiston koulutuksena että hieman käytännönläheisempänä täydennyskoulutuksena oman työnsä ja osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille ja yritysneuvojille.

Tulevan kevään kurssitarjontaamme kuuluvat muun muassa kurssit mikroyritysten ketterästä johtamisesta, kasvun hallinnasta ja verkostoista sekä mikroyritysten muuttuvista toimintaympäristöistä. Jokaiselle kurssille tuotamme muun verkko-opintomateriaalin lisäksi podcast-jaksoja, joissa vierailee yrittäjiä, yritysneuvojia ja tutkijoita keskustelemassa kurssin aiheista. Olemme ylpeitä uudenlaisesta tavastamme tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta. Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti podcast-jaksot ovat vapaasti kuunneltavissa instituutin verkkosivuilla.

Yliopiston kolmen tehtävän toteuttaminen ei onnistuisi ilman yhteistyökumppaneitamme, jotka varmistavat työmme kytkeytymisen mikroyritysten todellisiin tarpeisiin, auttavat levittämään kokeiluidemme tuloksia sekä ovat mukana rakentamassa uusia toimintamalleja mikroyritysten toimintaedellytysten tukemiseksi. Tähän työhön ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan.

Kirjoittaja:

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kirjoitus on julkaistu 19.12.2020 Keskipohjanmaa-lehden Yläkerta-artikkelina.