Maisemia ja näköaloja tutkimukseen - konferenssimatkalla Norjassa

Osallistuin Arctic Congress -tapahtumaan Norjan Bodøssa 29.5.–1.6. Matkan mahdollisti UArcticin myöntämä apuraha. Kokemus oli hieno, sisältö hyödyllinen ja maisemat upeat. Esittelin omaa tutkimustani konferenssin sessiossa, jonka teemana oli Yrityksen yhteiskuntavastuu (CSR), pk-yritykset ja kestävä talouskehitys arktisella alueella.
meren rantaa kaupunkimiljöössä

Tutkimuksessani selvitän mikroyritysten roolia vihreässä siirtymässä harvaanasutuilla alueilla ja osallisuutta vihreän siirtymän hankkeisiin.
Tarkemmin tarkastelen tutkimuskysymyksiä:
• Mitä esteitä mikroyrittäjät kohtaavat osallistuessaan vihreän siirtymän projekteihin harvaanasutuilla alueilla?
• Millainen on yritysten valmius osallistua ja menestyä vihreän siirtymän hankkeissa?
• Milllaisia sosiaalisen kestävyyden tekijöitä voidaan tunnistaa yritysten toimissa?

Sessio synnytti vilkasta keskustelua alustajien ja osallistujien kesken, ja pohdimme aiheita kuten arktisen alueen ainutlaatuisuutta ja monimuotoisuutta sekä verkostojen merkitystä arktisen alueen eteen tehtävässä työssä ja tutkimuksessa. Keskustelu tarjosikin uusia näköaloja ja kiehtovia tutkimusideoita.

Arktinen alue tutkimuskohteena

Arktinen alue on mielenkiintoinen tutkimuskonteksti väitöskirja-aiheelleni yrittäjän resilienssille. Alue tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yrittäjyyteen, mutta myös haasteita kuten pitkät välimatkat, haastava ilmasto ja pieni väestömäärä. Ihailen yrittäjiä, jotka menestyvät alueen asettamien haasteiden keskellä. Se todella vaatii resilienssiä.

Kongressiin osallistuminen sai minut myös arvostamaan entistä enemmän arktista aluetta tutkimuskohteena ja vauhditti yhden tutkimuspaperini edistymistä sekä tohtoriopintojani laajemmin. Tällaisten tapahtumien arvo väitöskirjatutkijalle on korvaamaton.
Tapasin myös muutamia potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olisi hienoa tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Osallistuminen vahvistikin motivaatiotani ja halua saada opintoni päätökseen nopeasti päästäkseni mielenkiintoisiin tutkimusprojekteihin. Sain myös paremman käsityksen moninaisesta tutkimuksesta, jota arktisella alueella tehdään ja pääsin tutustumaan hyvin erilaisiin tutkimuksiin ja tutkijoihin.

Mitä reissusta jäi käteen

Reissun tietysti kruunasivat Pohjois-Norjan silmiä hivelevät maisemat, vaikka maisemien katselu jäikin tällä kertaa vähemmälle. Olisikin hieno päästä pian takaisin, ja mietin jopa mahdollisuutta tehdä tutkimusvaihto jossakin Pohjois-Norjaa. Kotiin palasikin virkistynyt ja inspiroitunut tutkija täynnä uusia ideoita ja intohimoa jatkaa tutkimusta.

Kaiken kaikkiaan Arctic Congress Bodøssa oli hieno kokemus. Saadut oivallukset ja yhteydet antavat lisäpotkua tulevaan tutkimukseen ja syventävät ymmärrystäni arktisesta alueesta tutkimusympäristönä ja yrittäjien resilienssistä arktisella alueella.

Kirjoittaja:
Santeri Halonen, KTM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®

Kuva: Santeri Halonen