Megatrendit haastavat mikroyritykset

Kulutustottumusten muutos on yksi isoista megatrendeistä, joka on jo tapahtumassa. Tästä kertoo myös Kaupan liiton juuri julkaistu kymmenen vuoden kasvuennuste. Kyseessä siis ei ole ilmiö, joka on kaukana tulevaisuudessa.

Miten mikroyritykset kasvavat tilanteessa, jossa talouskasvu ei perustu enää kulutukselle? Kuluttajat ovat valmiita valitsemaan ja maksamaan kestävästi tuotettuja palveluita ja tuotteita. On selvää, että kuluttajien muuttuneet kulutustottumukset haastavat nykyisiä liiketoiminta- ja kasvumalleja. Tästä seuraa, ettei yritysten liiketoiminnan kasvua pidä tutkia perinteisillä kasvumalleilla.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos tulee väistämättä vaikuttamaan myös mikroyrityksien liiketoimintaan ja kasvuun. Tulevaisuuden haasteisiin ei ole yhä suoraa vastausta. MicroENTRE:n tutkimusten mukaan mikro- ja pienyritysten johdolla on havaittu selviä puutteitta toteuttaa tulevaisuuteen kohdistettuja strategisia ja toiminnallisia muutoksia.

EU:n alueella tunnistetaan laajalti, että mikroyritykset tuottavat merkittävän panostuksen alueen kansantalouksiin. On selvää, että yrityksessä tehtävä tutkimus ja innovointi muodostavat perustan kasvulle. Kestävä kasvu syntyy useiden eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ehkä tärkeintä kuitenkin on yrittäjän oma positiivinen tulevaisuusnäkymä ja kasvuorientoituminen.

Taloustieteilijät ennustavat, että hitaana jatkunut talouskasvun kausi tulee pian päättymään. Siitä seuraa markkinoiden epävarmuutta, joka tulee hidastamaan yritysten investointeja sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä. Yhdessä isojen yrityksien kanssa mikro- ja pienyritykset muodostavat liiketoimintaekosysteemejä, joiden avulla on mahdollista tuottaa lisäarvoa.

Toisaalta mikroyritykset ja mikroyrittäjät ovat haastava tutkimuskohde. Megatrendit kuten digitalisointi, työvoiman liikkuvuus ja ilmastonmuutos eivät koske yksin suuryrityksiä. Erityisen haasteellisia megatrendit ovat mikro- ja pienyrityksille.

Mitä kestävä liiketoiminnan kasvu sitten tarkoittaa mikroyrityksille? Yritykselle kasvun haasteita ja mahdollisuuksia tuovat digitalisaatio, nopea teknologinen kehitys, kotimainen ja kansainvälinen kilpailu sekä ilmastonmuutos. Yksi ratkaisu on saatavilla olevan tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen yrityksen päätöksenteossa. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. Digitalisoinnin täysimääräinen hyödyntäminen auttaa ennakoinnissa ja tuottaa tietoa pitkäaikaisen strategian suunnitteluun.

Yrittäjä: onko yrityksen digitalisoinnin mahdollisuudet hyödynnetty?

Tiedämme, että yhteiskunta muuttuu. Tästä seuraa, että tulevaisuusorientoitunut tutkimus on entistä tärkeämpää. Tutkijoiden pitää löytää käyttökelpoisia uusia keinoja taloudelliseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Liiketoiminnan kasvu ilmiönä kiinnostaa tutkijoita ja on ollut pitkään yksi yrittäjyystutkimuksen avainalueista. Toisaalta mikroyrityksien kasvua ei täysin tiedetä. Vakaan kasvun määräävien tekijöiden ymmärtäminen pitäisikin olla tutkimuksen keskeisiä tavoitteita. Tässä tutkimuksessa myös Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on vahvasti mukana.

Tutkijatohtori

Kai Hänninen

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE