Mikroyrittäjille apua digin haltuunottoon

Pienyrittäjä saattaa kokea digimaailman itselleen vieraaksi ja tuntemattomaksi, ehkä hieman pelottavaksikin, koska siihen liittyy paljon myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita, jotka tulee ottaa huomioon.

Korona-pandemia vauhditti koko yhteiskunnan digisiirtymää, erityisesti tämä kosketti yrittäjiä, joista monet joutuivat siirtämään liiketoimintansa kokonaan verkkoympäristöön tai sähköisille alustoille. Tämä avasi samalla myös aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun digitaaliset mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, voi digisiirtymä tuntua haastavalta harppaukselta yksin otettavaksi. Pienyrittäjä saattaa kokea digimaailman itselleen vieraaksi ja tuntemattomaksi, ehkä hieman pelottavaksikin, koska siihen liittyy paljon myös tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita, jotka tulee ottaa huomioon. Onneksi apua ja tukea tarjolla ja maksuttomiakin palveluita on saatavilla eri puolilla Suomea, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien tarjoamat tukipalvelut yrittäjille ja yrittäjäjärjestöjen monipuoliset palvelut. Korona-aika on lisännyt myös digiin liittyvien hankkeiden määrää. Kts. esim. yrittajandigi.fi tai digiportaat.fi Sivustoille on koottu hyödyllistä tietoa digitalisaatioon liittyen ja nimenomaan mikroyrittäjälle siihen vaiheeseen, kun hän lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan digisiirtymää.

Kun digisiirtymää lähdetään tekemään, on erittäin tärkeää aivan ensin pysähtyä rauhassa ja pohtia, mikä on yrityksen ja yrittäjän nykytilanne digin suhteen. Liikkeelle kannattaa lähteä nykytilan kartoittamisesta. Sen voi tehdä näppärästi esimerkiksi tällä pienyrittäjille suunnatulla Oulun yliopiston kehittämällä maksuttomalla testillä osoitteessa kasvavayritys.fi . Tämän jälkeen kannattaa edetä tavoitteen asettamiseen: mihin itse asiassa yrityksen digisiirtymällä pyritään ja mikä on sen isompi tavoite. Mihin ongelmaan halutaan lähteä hakemaan ratkaisua? Tämän jälkeen on mielekästä laatia selkeä, konkreettinen ja realistinen suunnitelma, miten digisiirtymä toteutetaan konkreettisesti. Tässä yhteydessä on hyvä myös pohtia, mitkä osa-alueet on mahdollista tehdä itse ja missä kohdissa tarvitaan apua. Kriittisesti kannattaa pohtia, mitkä ovat juuri niitä digitaalisia välineitä ja some-kanavia, joihin todella kannattaa panostaa omassa yritystoiminnassa. Huolellinen työ tässä vaiheessa säästää mikroyrittäjän aikaa, vaivaa ja rahaa. Digin haltuunotto kannattaa tehdä vaiheittain - kaikkea ei voi ottaa haltuun yhdellä kertaa ja toisaalta kaikki digipalvelut eivät automaattisesti hyödytä kaikkia.

Vaikka digisiirtymä vaatii varsinkin alussa runsaasti aikaa ja energiaa, on siitä saatava hyöty kuitenkin yleensä merkittävä pitkällä aikavälillä. Digitalisaatio ei pysähdy korona-ajan päättymiseen; päinvastoin, muutoksen vauhti tuntuu vain kiihtyvän. Oman digiosaamisen kehittäminen ja uusien työkalujen haltuunotto onkin jatkuvaa oppimista. Siinä kehittyy koko ajan paremmaksi ja tulokset näkyvät myös liiketoiminnassa. Kun somessa ja verkossa on koronan myötä runsaasti kaikkea tarjolla, vaatii joukosta erottautuminen persoonallista ilmettä ja kiinnostavaa sisältöä. Onneksi myös näihin on tarjolla ideoita ja apua. Lisäksi ideoita kannattaa ammentaa jo olemassa olevista hyvin onnistuneista toteutuksista.

Nyt, kun näköpiirissä on, että akuutein koronatilanne on helpottamassa, on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja arvioida jo tehtyjä digitoimenpiteitä, mitä pitää vielä oppia, sekä ottaa täysi hyöty irti jälleen avautuvista mahdollisuuksista - sisulla ja digillä kohti uutta.

Yrittäjändigi-sivusto on rakennettu SISUA ja digiä yrittäjyyteen ESR -hankkeen toimesta 2020 – 2021.

Hankkeessa tuettiin erityisesti mikroyrittäjien digitaitoja ja tarjottiin yrittäjälle mahdollisuus kehittää ja päivittää liiketoimintaansa Korona-kriisin aiheuttamassa muutostilanteessa.

Tiina Salmijärvi ja Santeri Halonen

Oulun yliopisto

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 04/2021.