Mikroyrittäjyys ansaitsee oman professuurinsa

Suomen yrityksistä 94 % on alle 10 henkilön mikroyrityksiä työllistäen n. 24 % Suomen kaikkien yritysten työpaikoista.

Mikroyritysten merkitys on siis suuri sekä taloudellisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Sen rooli on edelleen kasvamassa mm. yksinyrittäjyyden ja osa-aikayrittäjyyden lisääntymisen johdosta. Samalla on selvää, että mikroyrittäjyys ansaitsee siihen keskittyvää, korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on tehnyt uraauurtavaa mikroyrittäjyyden tutkimusta vuodesta 2011 alkaen. Osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle myöntämää Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää olemme edelleen vahvistamassa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden resursseja perustamalla mikroyrittäjyyden professuurin. Tähtäämme Suomen ensimmäisen tämän alan professuurin käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen Oulun yliopistossa.

Mikroyrittäjyyden professuuri on merkittävä tutkimusavaus, joka tuo uutta, tutkittua tietoa mikroyrityksistä ja niiden toimintaedellytyksistä. Oulun yliopisto edistää tutkimuksellaan liiketoimintamahdollisuuksia huomioiden kestävän kasvun ja uusiutumisen, yritysten monimuotoisuuden, digitalisaation ja vihreän siirtymän mahdollisuudet. Professorin johdolla mikroyrittäjyyden tutkimustoimintaa vahvistetaan ja nostetaan määrällisesti ja laadullisesti seuraavalle tasolle. Olemme jo käynnistäneet mikroyrittäjyyden lahjoitusprofessuuriin tähtäävän prosessin yhteistyössä Oulun kauppakorkeakoulun kanssa. Mikroyrittäjyyden professuurin kotipesänä olisi Kerttu Saalasti Instituutti.

Professuuri vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta mikroyrityksissä, joiden menestys on Suomen kestävän kasvun ja uudistumisen edellytys. Lahjoitusprofessuurin avulla vakiinnutetaan osaltaan Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden verkkokoulutus osaksi asiakaslähtöistä ajasta ja paikasta riippumatonta jatkuvan oppimisen tarjontaa. Tämä koulutus tukee yrittäjyysosaamisen monipuolistumista ja syventämistä sekä kilpailukyvyn vahvistumista.

Mikroyrittäjyyden professuurin myötä tavoitteenamme on myös mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen Euroopan laajuisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Euroopan tasolla tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuuden kasvattaminen tarkoittaa sekä verkostoitumista että konkreettista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Euroopan Unionin alueella on yli 21 miljoonaa mikroyritystä, ja enemmän kuin yhdeksän kymmenestä unionin alueen yrityksestä työllistää alle 10 henkeä.

Tavoitteenamme on kerätä professuurin edellyttämä rahoitus vielä tämän vuoden aikana. Tässä maailmantilanteessa tavoite on tietysti kova, mutta uskomme asiaamme. Kukapa ei haluaisi olla edistämässä ja tukemassa suomalaista mikroyrittäjyyttä, sen toimintaedellytyksiä ja kasvua.

Kirjoittajat:
Martti Saarela, vs. ohjelmajohtaja, FT, OTM, KTM
Matti Muhos, johtaja, TkT, professori
Eija-Riitta Niinikoski, kehityspäällikkö, TM

Kuva: Oulun yliopisto