Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tuottaa tutkimusta yrittäjän otteella

Euroopan tasolla kaikista yrityksistä mikroyritysten osuus on lähes 95% ja niiden merkitys sekä kansantaloudelle että työllisyydelle on merkittävä.
MicroENTRE tuottaa tutkimusta jolla on yrittäjämäinen sydän

Silti mikroyritykset kuitenkin puuttuvat erillisenä luokkana useimmista virallisista tilastoista ja keskeisistä tutkimuksista. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE on ainoa mikroyrityksiin keskittynyt tutkimusryhmä Euroopassa. Se tuottaa tutkittuun näyttöön perustuvaa tietoa auttaen mikroyrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.

Monitieteinen lähestymistapa ja tulosten soveltaminen käytäntöön yritys- ja yrityspalvelukumppaneiden kanssa luo yhteiskunnallista vaikuttavuutta. MicroENTRE® on kehittynyt kymmenessä vuodessa yksittäisestä aluekehittämisen hankkeesta valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi uuden tutkimustiedon tuottajaksi sekä mikroyrittäjyyden osaamisten edistäjäksi.

Uraauurtavan tutkimus- ja kehittämistyön pohjalta käynnistettiin ajasta ja paikasta riippumaton mikroyrittäjille suunnattu verkkokoulutus vuonna 2020. Mikroyritysten kehittämiseen tähtäävissä uusissa toimintamalleissa ja verkkokoulutuksessa on periaatteina käytäntölähtöisyys, tutkimustietoon perustuminen, vertaisverkostojen vahvistaminen sekä pyrkimys kohti ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita.

Jatkuvaa vuoropuhelua

Tehty tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut vahvana vaikuttimena opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle myöntämälle mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnalliselle tehtävälle, jota MicroENTRE® osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia toteuttaa vuodesta 2021 alkaen.

Toiminnan keskiössä on tiivis yhteistyö suoraan yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Vuorovaikutuksen kautta on tunnistettu ajankohtaisia tarpeita uudelle tiedolle ja toimintamalleille, joita MicroENTRE vie ketterästi ja yrittäjämäisesti käytäntöön. Rahoittajat ja yhteistyökumppanit ovat pitäneet toimintaa vaikuttavana; siitä osoituksena on jatkuvuus ja pitkät kumppanuudet. Vuonna 2020 MicroENTRE:llä oli yhteistyötä yli 400 yrityksen ja muun organisaation kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä on lisätty tavoitteellisesti mm. tieteellisen julkaisutoiminnan ja hankeyhteistyön kautta.

“Yrityspalveluita tuottavat organisaatiot eri puolilla maata ovat meidän avainkumppaneitamme. Heidän kanssaan rakennamme valtakunnallista kumppanuusverkostoa ohjaamaan toimintaamme strategisesti sekä jakamaan tietoa molemminpuolisesti. Meillä on tällä hetkellä kumppani yhdeksästä maakunnasta ja tavoitteenamme on saada kumppani mukaan jokaisesta maakunnasta tämän vuoden aikana”, iloitsee MicroENTREn tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi.

Yrittäjyys on monitahoinen yhteiskunnallinen ilmiö, jonka ymmärtämiseksi MicroENTRE yhdistää monitieteistä tutkimusotetta, jota toteuttaa asiantuntijat taustoinaan mm. kauppatieteet, tuotantotalous, maantiede sekä kasvatustiede (yrittäjyyskasvatus). Tuloksena on yli 60 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua sekä kymmeniä konferenssiesityksiä ja muita julkaisuja.

“Tuotamme mikroyrittäjyyteen liittyvää tutkittua tietoa, jota voidaan soveltaa konkreettisiksi työkaluiksi ja toimintamalleiksi yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja uudistumisen edistämiseksi. Hyviä esimerkkejä tuottamistamme palveluista ovat yritysten kasvun tueksi tarkoitetut itsearviointitestit osoitteessa www.kasvavayritys.fi sekä Oulun yliopiston kautta tuotettava ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus. Kehitämme myös uusia tapoja tuottaa yrityspalveluita kumppaneidemme kanssa”, Simunaniemi kuvailee tutkimusryhmän tekemää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkittuun näyttöön perustuva tieto auttaa mikroyrittäjiä kehittämään osaamistaan ja mikroyrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään. Monitieteellisen tiimin mottona on olla luotettava asiantuntija lähellä yrittäjää. MicroENTRE tekee tutkimusta, jolla on yrittäjämäinen sydän. Tavoitteena on myös herättää keskustelua mikroyritysten yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Eija-Riitta Niinikoski, kehityspäällikkö