Muutoksessa mukana vai sivustakatsojana?

Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina.
University of Oulu, 2019

Digitalisaatio ja kaupan siirtyminen verkkoon on muuttanut monien pienten (toki suurempienkin) yritysten toimintaa. Kansainvälinen pandemia on entisestään kiihdyttänyt tätä muutosta. On vaikea uskoa, että hiljentyneet kuntakeskukset vielä palaisivat ”vanhaan hyvään aikaan”, jossa tuotteet ja palvelut hankittiin kivijalkamyymälöistä. Yritykset joutuvat sopeutumaan ja muuttamaan liiketoimintaansa ajan hengen mukaiseksi. Ellei tätä muutoskyvykkyyttä ole, yritys tulee valitettavasti tiensä päähän.

On meidän kuluttajien ostoskäyttäytymisestä kiinni, käytämmekö paikallisia tuotteita ja palveluja vai asioimmeko mieluummin verkossa. Kuluttajien käytös puhuu jälkimmäisen puolesta, ja se näkyy tyhjentyneinä liiketiloina niin kaupungeissa kuin pienemmissä kuntakeskuksissa. Aika näyttää, palaavatko asiakkaat ravintoloihin ja partureihin vai onko meistä kuluttajista tullut kotona jurnuttavia itse oppineita kotikokkeja ja partureita.

Yrittäjä voi tehdä tämän asian hyväksi paljonkin. On mahdollista oppia uutta ja suunnata liiketoimintaa rahavirtojen osoittamaan suuntaan. Mikroyrittäjät ovatkin tarttuneet tarjottuihin kehittämis- ja kouluttautumismahdollisuuksiin ja me puolestamme julkisena toimijana olemme suorastaan velvoitettuja tarjoamaan yrittäjille näitä mahdollisuuksia.

Lähes 95 prosenttia suomalaisista yrityksistä kuuluu mikroyritysluokkaan eli on alle kymmenen työntekijän ja alle 2 miljoonan liikevaihdon kokoinen. Tämän kokoluokan yrityksissä koulutus- ja kehittämisresurssit ovat hyvin rajalliset. Asia tunnistettiin Nivalassa toimivassa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa jo vuonna 2011. Vaikka mikroyritysten merkitys sekä kansantaloudelle että työllisyydelle on merkittävä, silti ne kuitenkin puuttuvat erillisenä luokkana useimmista virallisista tilastoista ja keskeisistä tutkimuksista. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin mikroyrityksistä ja -yrittäjyydestä puhutaan laajemmin. Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmäkin on kasvanut ja kehittynyt kansainväliseksi toimijaksi.

Tutkimus- ja kehittämistyön pohjalta käynnistettiin ajasta ja paikasta riippumaton mikroyrittäjille suunnattu verkkokoulutus vuonna 2020. Kymmenen vuoden aikana tehty tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut vahvana vaikuttimena opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle myöntämälle mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnalliselle tehtävälle, jota Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa vuoden 2021 alusta alkaen.

Aloitin mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisena ohjelmajohtajana helmikuussa. Tehtävään siirryin Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jossa ehdin tutkia yrittäjyyttä vuodesta 2014 saakka. Omakohtainen kokemukseni yrittäjyydestä tulee työurani alusta, työskentelin yrittäjänä vuodesta 1991 aina vuoteen 2006 saakka. Tämän jälkeen johdin vuosina 2007-2014 yhdistyksen omistamaa tytäryritystä, joten tiedän millaisten haasteiden parissa mikroyrittäjät toimivat.

Oma yrittäjäurani alkoi 90-luvun alussa kansainvälisen laman aikaan, joten osaan asettua pienten yrittäjien korona-ajan tuskaan. Olo on voimaton, kun omalta liiketoiminnalta katoaa pohja. Itse lähdin vaikeina aikoina kouluttautumaan työn ohessa ja sain uusia näkökulmia. Muutin yritykseni liiketoiminnan vastaamaan muuttuneita toimintaolosuhteita ja yritys selviytyi.

Olen työvuosieni aikana ollut mukana kehittämässä useamman yrityksen liiketoimintaa ja uskallan väittää, että ainoa tie yrityksen menestymiseen on yrittäjän oman osaamisen kehittäminen. Kun tietää, mitä strategisia vaihtoehtoja on, tulee myös rohkeammin lähdettyä kokeilemaan uusia polkuja. Uuden kokeileminen ei aina vaadi isoja taloudellisia pääomia, mutta tietopääomasta on tutkimustenkin valossa selkeästi etua yritysten menestymisessä.

Marko Matalamäki, FT, ohjelmajohtaja

Kirjoitus on alunperin julkaistu Keskipohjanmaa-lehdessä 11.7.2021 osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin henkilöstön kirjoitussarjaa.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus ja koulutus. Instituutin henkilökunta kertoo kirjoitussarjassa työstään. Instituutin toiminnasta lisää: www.oulu.fi/ksi