Myynnillisiä taitoja yrittäjyyskasvatukseen

Omassa työssäni on viime vuosina toistunut kaksi mielenkiintoista ja ajankohtaista teemaa: myynti ja yrittäjyyskasvatus. Niinpä mieleeni on herännyt kysymys, miten saisimme näitä teemoja lähemmäs toisiaan?

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on oman käsitykseni mukaan lisätä opiskelijoiden ymmärrystä yrittäjyydestä, selkeyttää omia intentioita yrittäjyyden suhteen ja kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan. Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, sillä yrittäjämäinen toiminta voi olla innokkaalla asenteella tehtyä työtä myös toisen palveluksessa. Keskeisiä elementtejä ovat ratkaisukeskeinen asenne, ongelmanratkaisutaidot, vaihtoehtojen näkeminen ja rohkea esille tuonti sekä resilienssi ja minä-pystyvyys -kokemuksen vahvistuminen.

Myynnissä tärkeiksi teemoiksi nousevat vastaavanlaiset teemat kuin yrittäjyyskasvatuksessa:

  • aktiivinen ja positiivinen asenne: esimerkiksi ”Älä häiritse asiakasta” -asenne rajoittaa toimintamahdollisuuksia, kun taas ”On ilo palvella asiakasta” -asenne puolestaan antaa mahdollisuuksia, voimaa ja vaihtoehtoja asiakaskohtaamisiin
  • minäpystyvyys: uskallus ja rohkeus lähestyä asiakkaita
  • resilienssi: myyntityössä kohtaa asiakkaita, jotka sanovat ”ei kiitos”. Näistä täytyy osata mennä eteenpäin hakemaan seuraavaa ”kyllä kiitos” vastausta.

Yrittäjyyskasvatuksen sisältöihin kuuluu usein pienimuotoisia liiketoiminta-projekteja, joissa opiskelijat voivat itse kokea jonkin näkökulman yrittämiseen. Näiden projektien, niin kuin minkä tahansa muunkin liiketoiminnan, onnistumista voi edesauttaa myynnillisten näkökulmien lisääminen osaamisiin. Näitä ovat esimerkiksi kyky pohtia seuraavia:

  • mitä asiakas todella tarvitsee, tai mistä hyötyy, vaikka ei vielä tiedä tarvitsevansa
  • miten minä, ryhmäni, projektini tai yritykseni voi auttaa täyttämään nämä tarpeet
  • miten viestiä edellä mainitut asiakkaalle tai kohderyhmälle

Kuinka ihanaa olisi, jos yrittäjyyskasvatuksen pienillä ja isommillakin projekteilla olisi paremmat edellytykset positiiviseen lopputulokseen. Positiivinen lopputulos edesauttaa myös sitä, että opiskelijalle jää positiivinen muistijälki projektista: ”Minä tein sen!” tai ”Me onnistuimme!”. Toisaalta edellä mainittuja myynnillisiä kysymyksiä kannattaa pohtia myös esimerkiksi harjoittelu- tai kesätyöpaikkaa hakiessa, tai alemmilla luokilla luokkaretkirahan keräyshankkeissa.

Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Kaikista ei myöskään tarvitse tulla myyjää, mutta positiivinen, ratkaisukeskeinen myynnillinen asenne voisi tuoda lisäarvoa kenen tahansa työelämään.

Myynnillistä materiaalia oppilaitosten käyttöön on tuottanut Sales is a King -hanke ja se löytyy osoitteesta https://www.nihak.fi/fi/koulutusmateriaalit/

Lisätietoja:

Mirja Väänänen, tutkija, MicroENTRE

mirja.vaananen (at) oulu.fi

Rahoittajat:

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Haapaveden-Siikalatvan seutu

Raahen seudun kehitys

NIHAK

Centria Ammattikorkeakoulu

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 05/2021.