Niin verkko vastaa kuin sinne huudetaan

Osalle ihmisistä tiimityö verkossa tulee luonnostaan. He pystyvät hahmottamaan suoraan sen, miten omalla osaamisella ja verkostoilla voisi auttaa muita ja miten auttaa viemään yhteisöä eteenpäin kohti tavoitteita. Tiimihenkisyys on palveluasennetta, joka joillakin henkilöillä on selkäytimessä. Tiimihenkinen ihminen näkee yhteisön edun ja oman edun samana asiana.
nainen makaa suolla

Osa ihmisistä tarvitsee tiimityöhön enemmän ohjausta ja motivointia. Molemmissa tapauksissa tarvitaan selkeät tavoitteet pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Johtajan näkökulmasta tullaan siihen, miten tavoitteet asetetaan ja kommunikoidaan, miten tavoitteisiin sitoutetaan ja miten tavoitteiden saavuttamista seurataan etänä? Yksi työkalu tähän on vahva arvojohtaminen.

Arvot vaikuttavat syvimmällä mahdollisella tasolla

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa syvällisellä tavalla, koska arvot ovat omia uskomuksiamme siitä mikä on totta ja tärkeää. Arvot yhdistävät ja erottavat.

Ihmisillä on useita arvoja, joiden tärkeysjärjestys voi vaihdella. Joskus arvot voivat aiheuttaa sisäisiä konflikteja, joskus myös ulkoisia. Arvoja on vaikeaa laittaa paremmuusjärjestykseen ja ne ovat aina kulttuurisidonnaisia. Sikäli ne linkittyvät voimakkaasti menestykseen yhteiskunnassa ja työelämässä. Mutta pitää myös rekrytoida oikeanlaiset ihmiset tiimiin. Tarvitaan oikeanlaiset ihmiset oikeaan paikkaan, jotta kaikilla on tilaa kasvaa, elää ja olla.

Yksilö ajautuu väistämättä konflikteihin, jos arvot ovat ristiriidassa muiden kanssa ja silloin myös menestymisestä tulee vaikeaa. Arvoristiriidan tuoman stressitilan voi aiheuttaa kotona läksyjen kanssa taisteleva ja apua pyytävä lapsi ja samaan aikaan etäpalaverissa huomiota vaativa kollega. Kumpi ansaitsee huomion siinä tilanteessa? Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja empatiaa, ja että odotuksista kommunikoidaan selkeästi.

Etätyössä tiedon jakaminen on erityisen merkittävää

Etätyössä tavoitteista pitää muistuttaa usein, useammin kuin perinteisessä työssä, jossa kohdataan lähes päivittäin. Lisäksi tehtävät ja niiden seuranta pitää olla viimeistään nyt pilvessä, johon tehtävät päivittyvät valmistumisen myötä erilaisiin järjestelmiin. Näitä voivat olla esimerkiksi testitietokanta tai projektinhallintatyökalu. Tarvitaan dashboard, josta johtaja ja tiiminjäsenet näkevät matkavauhdin ja projektin edistymisen. Pitää mennä sinnikkäästi eteenpäin ja ylittää erilaisia esteitä uutta oppien.

Tieto on loputon resurssi. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja työpaikkaansa, tietoa sekä vastaanotetaan että jaetaan. Kun tietoa jaetaan, syntyy uusia käytäntöjä, jopa innovaatioita ja tietysti tulosta.

Tarvitaan ravinteita, lämpöä, karsintaa, mutta myös tilaa ja rauhaa

Tiimipelaaja voi auttaa etänä tiimiään monella tavalla. Niinkuin metsäkin on rikkain monimuotoisena, on erilaisuus rikkautta myös tiimissä. Ihminen auttaa tiimiään tarjoamalla:

  • Omaa aikaa
  • Tiimin tahtotilan nostatusta ja yhteishengen kohotusta
  • Tietoa säännöistä ja kyvyn taklata byrokratiaa
  • Verkostoja
  • Apua kokoamalla yhteen oikeita ihmisiä ja uusia yhteistyökumppaneita

Erilaisten toisiaan täydentävien osaamisten lisäksi tarvitaan toimiva tiimirakenne eli jokaiselle oma rooli, tavoitteet ja toisiaan täydentävät tehtävät. Metsässäkin kasvavat rinnakkain nuoret versot, vanhat ikihongat, värikkäät puolukat sekä havu- ja lehtipuut. Kaikki tarvitsevat toisiaan menestyäkseen.

Asiantuntijatyö – kuten metsä - ei koskaan anna viimeisiään. Kun käännyt marjametsässä ja katsot samaa mätästä hieman eri näkökulmasta, on siellä jälleen uutta poimittavaa. Kuusessa kasvaa uudet kerkät ja metsäaukiolla uudet taimet. Välillä on aika karsia vanhaa, jotta uudelle on tilaa kasvaa.

Kirjoittaja: Päivi Lohikoski, FT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti