Onko jätteesi toisen aarre?

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista kuluttamisen tapaa, jossa materiaalit ja tuotteet käytetään ja kierrätetään mahdollisimman pitkälle joko käyttämällä tuotteet uudelleen samaan tai toiseen tarkoitukseen, kierrättämällä takaisin raaka-aineeksi tai tuottamaan energiaa. Materiaalien älykkäällä uudelleen käyttämisellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Kiertotalous on ennen kaikkea hävikin vähentämistä. Alunperin tuotannossa syntyvän hävikin käsite on peräisin Japanista, josta lean-tuotantomallin myötä hävikin karsiminen on levinnyt eri toimialoille. Hävikkiä on kaikki mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle, kuten ylimääräinen tuotanto, varastointi, kuljetus ja tila. Pahinta hävikkiä aiheuttaa kaikenlainen ylijäämä, minkä tekemiseen on sitoutunut työtä, materiaaleja ja aikaa. Hävikin vähentäminen siis saa välittömästi aikaan säästöjä ja vähentää päästöjä. Nykyinen Marinin hallitus on sitoutunut toimimaan tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Kierrätyksellä ja energiaratkaisuilla on siis iso merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Kierrätyksellä on pitkät perinteet Suomessa: esimerkiksi konepajateollisuudessa metalli otetaan talteen 100-prosenttisesti ja käytetään uudelleen raaka-aineena. Toisaalta yhdyskuntajätteen kierrätysaste on vain 41 %, kun Euroopan Unionin tavoite tälle vuodelle on 50 %. Tähän on syynä biojätteen vähäinen kierrätys, sillä lähes puolet biojätteestä ei päädy kierrätykseen.

Kerttu Saalasti Instituutti ja NIHAK ry ovat käynnistäneet tänä vuonna ARVO-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää vähähiilistä yritysekosysteemiä Nivala-Haapajärven alueella ja Nivalan teollisuuskylässä. Lisäksi selvitämme, miten yritysten sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää ja säästää energiaa kiinteistöissä ja yrityksissä. Esimerkiksi nivalalainen Eka-Sorvaus Oy on saanut merkittäviä hyötyjä energiansäästöhankkeilla. Vuonna 2003 rakennetun hallin ikkunat vaihdettiin eristyslaseihin ja loistelamput ledeihin pari vuotta sitten. Remontin tuloksena hallin valoisuus parani, mikä on lisännyt työtehokkuutta ja turvallisuutta. Yrityksessä arvioidaan, että energiaa on säästynyt 27600 kWh vuodessa eli noin kahden omakotitalon verran. Myös hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 3900 kg vuodessa!

Kuvassa on erään Nivalan teollisuuskylän yrityksen tuotannosta ylijäävää puuta, joka menee nykyisin pääosin polttoon. Kuitenkin esimerkiksi sisustusalan yritys voisi valmistaa ylijäämäpaloista sisustuselementtejä tai käsityöläinen joulutonttuja. Yrityksen ”jäte” voisikin olla toisen aarre, jolloin tuotteen elinkaari huomattavasti pitenee, mutta myös arvo voi nousta merkittävästi. Paikallisesti voitaisiinkin perustaa esimerkiksi yritysten oma ”kirpputori”, jossa välitettäisiin mm. ylijäämäpuuta, rakennusmateriaalia ja metallia. Kiertotalous synnyttääkin uudenlaisia palveluja ja tuotekonsepteja innovatiivisien yrittäjien toteutettavaksi. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti kiertotalouden liiketoimintapotentiaali olisi peräti 4,5 biljoonaa dollaria!

Ulla Lehtinen

Erikoistutkija

Oulun yliopisto, MicroENTRE

ulla.lehtinen@oulu.fi

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 11/2020.