Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi säteilee luovuutta koko Pohjois-Pohjanmaalle

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026 yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittää maakuntakeskuksen lisäksi myös Oulua ympäröivän maaseudun palveluja ja elävöittää niiden taloutta. On fakta, että ympäryskunnissa odotetaan pääkaupunkivuoden näkyvän ja kuuluvan paikallisesti kulttuuritapahtumien muodossa. Nämä tapahtumat ja niihin liittyvät uudet kulttuurialan tekemisen toimintamallit voivat kasvattaa kulttuurimatkailua pitkällä tähtäimellä.
vanhoja makasiinirakennuksia Oulun torilla

Kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden virtaa toivotaan piristämään sekä kulttuuripalveluiden että matkailu- ja ravintola-alan tarjontaa koko Pohjois-Pohjanmaalla myös juhlavuoden jälkeen. Oulun yliopisto on yhdessä Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan, Oulun kulttuurisäätiön ja NIHAK ry:n kanssa aloittanut Luova Triangeli -hankkeen, jossa edistetään luovien alojen toimintaedellytyksiä juhlavuotta 2026 ja sen perintöä silmällä pitäen. Hankkeessa painotetaan erityisesti kulttuurimatkailun sesongin pidentämistä Pohjois-Pohjanmaalla, jotta tapahtumia ja vierailtavia kohteita riittää ympäri vuoden. Tällä hetkellä monissa kunnissa kulttuuritoiminta ja tapahtumat painottuvat kesään tai talveen. Muulloin on sitten tapahtumien suhteen hiljaisempaa ja matkailijoiden määrä laskee.

Kulttuurielämää on toki myös muulloin kuin juhannuksena, jouluna ja vappuna. Luova Triangeli -hankkeessa toteutetaan myös vilkkaimman turistikauden ulkopuolella järjestettäviä pilotteja, joissa taiteilijat, ohjelmapalveluyritykset ja matkailu- ja ravintola-alan toimijat voivat kehittävät yhdessä uusia tapoja nauttia kulttuurista sesongin ulkopuolella – mukaan lukien toiminta-alueen monipuolisen ruokakulttuurin!
Pohjoisessa Suomessa on neljä vuodenaikaa, mikä on yleisesti tunnustettu matkailuvaltiksi. Miksi siis kaikki konsertit pitäisi kesä- tai heinäkuussa? Voiko marraskuussa nauttia taiteesta ja paikallisesta ruuasta? Onko tammikuussa kulttuurielämää? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, johon Luova Triangeli pyrkii vastaamaan pilottien avulla. Tavoitteena on, että pilotit jäävät pysyviksi toimintamalleiksi ympärivuotisen kulttuurimatkailun keihäänkärjiksi eri kunnissa.

Yhteistyö eri tahojen välillä voi tuoda mukanaan parempia ansaintamahdollisuuksia, pidempiä sesonkijaksoja ja elinvoimaisempia alueita. Tavoitteena on luoda ympärivuotinen kulttuurimatkailun Pohjois-Pohjanmaa, joka tarjoaa mahtavia elämyksiä syksyllä, talvella ja keväällä, kesää unohtamatta. Kulttuuripääkaupunkivuosi onkin ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin Pohjois-Pohjanmaan monipuolista kulttuuritarjontaa ja luoda jotain upeaa, uutta ja ihmeellistä koko alueelle.

Taiteen ja kulttuurin tekijöiden, ohjelmapalveluyritysten ja matkailupalveluiden kolminaisuus – Luova Triangeli – muodostaa elinkeinoekosysteemin, jonka kehittäminen vakiinnuttaa kaikkien tahojen elinkeinotoimintaa ja lisää alueellista elinvoimaa. Kulttuurimatkailutoimijoiden kasvun edistämiseen tarvitaan tukea erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Luova Triangeli -hankkeessa kehitetään verkostomainen toimintatapa ja –ympäristö, jolla em. ongelmaan etsitään ratkaisua.

Kirjoittaja:
Markus Rytinki, FT, Luova Triangeli-hankkeen projektipäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE