Palvelullistaminen vaatii osaamista

Palvelullistaminen on vielä tuntematonta tuotannollisen teollisuuden yrityksissä.

Viimeisimmässä tuotannollisiin mikro-, pk- ja suuryrityksiin kohdistuvassa tutkimuksissa selvisi, että palvelullistamista ei oikein vielä tunneta. Pelkän laitemyynnin sijaan laitteen lisäksi toimitettavat palvelut, esimerkiksi laitteen huollot ja kuntotarkastukset ovat kohtuullisen tuttuja niin niitä toimittaville yrityksille kuin ostajille, mutta pidemmälle viety ratkaisukeskeinen palvelullistaminen tuntuu olevan tuntematon niin toimittaville kuin ostaville osapuolille.

Palvelullistaminen on lisääntynyt 2000-luvulla, ja sitä pidetään hyvänä toimintamallina niin toimittajien kuin ostajienkin kannalta. Toimittajille (esim. mikro- ja pk-yrityksille) palvelusopimukset ovat pitkiä, ja oikein hinnoiteltuina myös kannattavia. Ostajille, eli yleensä suuryritykselle, palvelullistaminen tarkoittaa sidottujen pääomakulujen vähenemistä, koska ostettu palvelu on kirjanpidollisesti muuttuvia kuluja, eikä siten rasita tasetta.

Todellisuudessa palvelullistamista kuitenkin löytyy tuotannollisesta teollisuudesta. Kopiokoneet, juoma- ja välipala-automaatit, piha- ja lumityöt, firman autojen omistukset ja huollot, ym. varsinaisen ydintoiminnan ulkopuoliset toiminnot ovat aika yleisiä. Nekin ovat palvelullistamista, mutta niitä saatetaan kutsua ulkoistamiseksi tai liisaamiseksi. Juoma- ja välipala-automaatti on hyvä esimerkki ratkaisukeskeisestä palvelullistamisesta, joka mahdollistaa henkilöstön virkistyshetket. Mikro- ja pk-yrittäjien kannalta teollisuudesta on kyllä löydettävissä entistä enemmän palvelullistamiseen liittyviä töitä ja tehtäviä.

Tulevaisuudessa näemme kuinka ratkaisukeskeinen palvelullistaminen etenee teollisuudessa. Mikä mahtaa olla teollisuuden ydinliiketoiminnan vastine Roll Roycen lentoturbiineille, jotka lennättävät matkustajia useiden lentoyhtiöiden koneissa laskutusperusteena lentotunnit?

Kirjoittaja:

Kyllikki Taipale-Erävala
tutkijatohtori, MicroENTRE
kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 09/2018.