Pysyviä tuloksia onnistuneesta projektista

Itämeren alueen projektin yhtenä tuloksena eurooppalaisen yhdistyksen perustaminen.

Interreg Itämeren alueen rahoittama projekti (2017-2020) Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) onnistui saavuttamaan päätavoitteet ja tarjosi erinomaisen oppimiskokemuksen konsortiolle, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille.

Hankkeen tavoitteena oli tehdä Itämeren alueen maanalaisista laboratorioista entistä helpommin saavutettavia innovaatioiden, liiketoiminnan ja tieteen näkökulmasta parantamalla tietämystä maanalaisista tiloista, niiden toiminnasta, käyttäjien kokemuksista ja turvallisuudesta sekä verkostoitumalla laajemman näkyvyyden saamiseksi. Tavoitteeseen päästiin karakterisoimalla maanalaisia tiloja, kehittämällä niitä hallinnoivien tahojen palveluja, parantamalla maanalaisia ​​ympäristöjä sekä yhteisen tiedottamisen ja markkinoinnin keinoin.

Hankkeen taustalla oli tiedostettu ongelma: maanalaisten infrastruktuurien vajaakäyttö Itämeren alueella ja toisaalta ainutlaatuinen tietopohja, tunnistetut innovaatioiden ja liiketoiminnan mahdollisuudet, joihin voitaisiin päästä yhteistyöllä.

BSUIN-projektin pysyvät tulokset ovat

1) verkkopohjainen työkalu, joka on avoin käyttöympäristö kaikelle maanalaisia laboratorioita koskevalla tiedolle ja niiden palvelujen ja tilojen markkinoinnille. https://undergroundlabs.network

2) European Underground Laboratories Association (EUL) eli eurooppalainen maanalaisten laboratorioiden yhdistys, joka perustettiin marraskuussa 2020 jatkamaan yhteistyötä.

Uuden yhdistyksen perustivat seitsemän BSUIN-hankkeen partneriorganisaatiota ja kaksi yhteistyökumppania. Yhdistys perustettiin saksalaisen yhdistyslain mukaisesti, ja se on avoin uusille jäsenille (organisaatioille ja yksityishenkilöille), jotka liittyvät maanalaisiin laboratorioihin ja tiloihin tai ovat kiinnostuneita niitä koskevasta tutkimuksesta ja muusta toiminnasta.

EUL-yhdistys koordinoi avointa verkkoalustaa, tekee yhteistyötä BSUIN-projektikumppaneiden kanssa ja etsii aktiivisesti uusia jäseniä. Verkkoalustalta löytyy tietoja, raportteja, ohjeita, maanalaisiin tiloihin soveltuvia liiketoiminta- ja palvelumalleja. Verkkoalusta auttaa maanalaisten laboratorioiden potentiaalisia hyödyntäjiä löytämään optimaaliset tilat tarkoituksiinsa sekä em. tiloja hallinoivia organisaatioita kehittämään tilojaan ja palvelutarjontaansa.

BSUIN-hankkeen aikana järjestettiin monia viestintätapahtumia, joissa kerrottiin maanalaisten tilojen mahdollisuuksista potentiaalisille käyttäjille, poliitikoille ja suurelle yleisölle. Verkkoseminaarit, konferenssit, työpajat, tapahtumien ja sosiaalisen median aktiviteetit (Facebook, LinkedIn, Twitter) ovat tehneet maanalaisia laboratorioita näkyvämmiksi.

Hankkeen aikana tehtiin myös merkittävä määrä tieteellisiä konferenssijulkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita. Näiden avulla akateemiset yhteisöt saivat lisää monipuolista tietoa. Yksi suuri saavutus oli maanalaisia laboratorioita käsittelevän kokonaisuuden saaminen kansainväliseen European Geosciences Union EGU:n konferenssiin vuonna 2020. Tapahtuma onnistui niin hyvin, että se johti kolmeen sessioon vuoden 2021 konferenssissa ja uusien yhteistyökumppaneiden liittymiseen verkostoon.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuin johtamalla konsortiolla oli 12 muuta kumppania kahdeksasta Itämeren alueen maasta.

Lisätietoja tuloksista:

http://bsuin.eu/sample-page/results-outcomes

https://undergroundlabs.network

https://undergroundlabs.network/wp-content/uploads/2021/05/European_Underground_Laboratories_Association-2.mp4

Eija-Riitta Niinikoski, kehityspäällikkö

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 08/2021.