Ruuantuottajien tulisi kertoa yleisölle sosiaalisesta vastuullisuudestaan

Ruuan tuotannon vastuullisuus on ollut jo pitkään keskeinen puheenaihe. Ruuan tuotannon ympäristönäkökulmat nostetaan usein kepin nokkaan tässä keskustelussa, vaikka huomiota tulisi kiinnittää myös taloudellisiin ja sosiaaliisiin näkökulmiin.
perunoita liukuhihnalla

Taloudellisesti ilmastoviisas toiminta on kannattavaa ja kilpailukykyistä. Se tuo tuottajille tuloja ja tuottaa eri tavoin taloudellista hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti ilmastoviisas toiminta luo hyvää ihmisille. Se kasvattaa tuottajien henkilöstön ja yhteisöjen hyvivointia.

Erityisesti näistä sosiaalinen näkökulma tuppaa jäämään vastuullisuuskeskusteluissa vähälle huomiolle. Monet ruuan tuottajista huomioivat henkilöstönsä sekä alueensa yhteisöt hyvin, mutta tämä tieto tuodaan usein esiin vaillinnaisesti tai jopa kehnosti asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tämä omien sosiaalisten toimien esiintuonti on selkeä kehityskohde monille tuottajille. Se on paljon muutakin kuin pelkkää markkinointipuhetta, joka tähtää lisättyyn myyntiin. Se on toimintaa, joka sitouttaa ihmisiä ruuan tuotantoon ja muokkaa heidän käsityksiään siitä, mitä ruuan tuotanto on ja miten he voivat vaikuttaa siihen.

Sosiaalisesti vastuullinen tuottaja sopeutuu muutokseen tukeutuen ihmisten ja yhteisöjen voimavaroihin. Hänen toimintaansa arvostetaan ja hänen kanssaan halutaan tehdä yhteistyötä. Toimintansa kautta hän vaikuttaa vallitseviin normeihin, oletuksiin ja odotuksiin.

Isommassa kuvassa hän on mukana luomassa alueelleen osaamiskeskittymää, mikä mahdollistaa niin kansallisen kuin kansainvälisen yhteistyön muiden ruuan tuottajien ja jalostajien kanssa. Vahvat osaamiskeskittymät mahdollistavat vahvan ja elinvoimaisen Suomen, joka pärjää maailmanmarkkinoilla niin viennissä kuin tuonnissakin.

Sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseen on helppo tarttua. Hyvä lähtökohta on aluksi miettiä, millaisia vaikutuksia omalla toiminnallaan toivoisi olevan henkilöstön ja yhteisöjen hyvinvointiin, ja sen jälkeen miettiä miten nykyinen toiminta edistää konkreettisesti näitä tavoitteita. Kun nämä asiat ovat tiedossa, toimintaa voi ryhtyä kehittämään tavoitteiden mukaisesti.

Edistämme itse tätä ClimateFood-hankkeen kautta, jossa kehitämme Pohjois-Suomen ja -Ruotsin ruuan tuottajien ja jalostajien valmiuksia ilmastoviisaalle toiminnalle. Parhaimmillaan sosiaalinen vastuullisuus auttaa rakentamaan yhteisöjä, jotka vastaavat muutoksiin yhdessä pää pystyssä. ”Parempi ruoka – parempi mieli” pitää hyvin paikkansa tässä nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Peetu Virkkala, DI (tuotantotalous), väitöskirjatutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Insituutti

Tämä kirjoitus on julkaistu myös Nivala-lehden yleisöltä-palstalla 7.6.2024.