Suomi on tuhansien matkailuvetovoimatekijän maa – kunhan ne vain olisivat vielä helposti löydettävissä

Koronapandemian kurittaessa matkailualaa rankalla kädellä olemme saaneet lukea useista arvostetuista kansainvälisistä listauksista meille hieman yllättävienkin kotimaamme kohteiden nostamisesta mukaan listoille.
joutsenet suolla

Esimerkiksi Lahti nostettiin CNN parhaiden matkailukohteiden 2022 listalle. Lahti nimitettiin Euroopan ympäristökaupungiksi vuonna 2021, mikä on vaikuttanut valintaan. Nostossa korostuu myös Lahden kolmen keskeisen tulevaisuuden trendein näkökulmasta: kestävyys, luonto- ja ulkoilumatkailu sekä digitaalisaatio ja teknologia. Kun näillä ”tulevaisuuden silmälaseilla” tarkastelee kotimaatamme, on matkailullisesti houkuttelevia kohteita ja palveluita vähintään yhtä paljon kuin järviä. Harvaan asutussa maassamme niiden löytäminen on vain usein suuren työn takana jopa meille suomalaisille, saati kansainvälisisille matkailijoille.Visit Finlandin kohderyhmätutkimus määrittää kuusi Suomen kannalta merkittävää asiakassegmenttiä: luonnon ihmeiden metsästäjät, aktiiviset seikkailijat, luontonautiskelijat, aitouden etsijät, ”suomalainen luksus” ja citybreikkaajat. Segmentoinnin tarkoituksena on palvella konkreettisia myyntiin tähtääviä markkinointitoimenpiteitä ja auttaa suomalaista matkailuelinkeinoa vastaamaan paremmin kansainväliseen kysyntään. Mutta miten pienet matkailuyrittäjät voisivat ja osaisivat vastata näiden asiakasryhmien kysyntään ja saada palvelunsa vielä matkailijoiden löydettäviksi?Käynnistimme helmikuun 2020 alussa matkailuyrittäjille TourSME-kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Vienan Karjalan matkailuyrittäjien yhteisiä tuotepaketteja hyödyntäen alueilla olevia aitouden kokemuksia ja ainutlaatuisia luontoelämyksiä. Pandemian myötä jouduimme pian miettimään, miten voisimme tukea mukaan tulleita yrittäjiä vastaten muuttuneen tilanteen tuomiin haasteisiin. Näistä tarpeista syntyneen LAKU-hankkeen (Laaksoista kukkuloille - näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella) tavoitteena onkin kohentaa Pohjois-Pohjanmaan matkailualan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä, uudistaa toimintaa ja kehittää tuotteita vastaamaan paremmin kuluttajien mm. COVID-19-pandemian synnyttämiin uusiin tarpeisiin. Tuotteita kehitetään myös Visit Finlandin kestävän kehityksen ja kansainvälisyyskriteerien mukaisiksi.LAKU-hankkeessa parannetaan yritysten tuottamien matkailupalveluiden houkuttelevuutta, näkyvyyttä, saavutettavuutta ja ostettavuutta sekä edistetään lyhyellä aikavälillä etenkin lähimatkailua Pohjois-Pohjanmaan alueella, erityisesti Raahen ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa. Tavoitteena on myös kehittää tuotteista ainutlaatuisia, kiinnostavia ja helposti niin fyysisesti kuin digitaalisesti löydettäviä matkailupaketteja, jotta ne täyttävät myös kansainväliset kriteerit.LAKU-hankkeen yhtenä keskeisenä näkökulmana on voimakkaiden matkailukeskusten ulkopuolisten alueiden mikro- ja pk-yritysten matkailuelementtien omaperäisyyden vahvistaminen, vetovoimaisuuden sekä elämyksellisyyden tuotteistaminen noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Jotta tarjotut työpaketit ja seminaarit vastaisivat mahdollisimman hyvin mukaan lähteneiden toimijoiden nykyisiä tarpeita, on yritysten edustajia pyydetty vastaamaan alkukartoitukseen. Valtaosa matkailuyrityksistä on hyvin pieniä, mikroyrityksiä, joiden omat resurssit ovat varsin rajalliset, ja siksi saatuja alkukartoitusvastauksia käytetäänkin työpajojen ja eri kehitystyön mahdollisimman resurssiviisaaseen suuntaamiseen niin, että näistä rajallisista yrittäjän resursseista irrotettu aika tuottaisi toivottua tulosta mahdollisimman hyvin.Suurin osa ennakkokyselyyn vastanneista kertoi digitaalisen markkinoinnin haasteena olevan ajan ja osaamisen puute. Vähäisillä resursseilla on keskityttävä ydintoimintaan, jolloin oikeiden kanavien ja kohderyhmien etsimiseen tahdo riittää aika eikä raha. Yleisesti toki tiedostetaankin, että digitaalinen myynti ja markkinointi on vähintäänkin tärkeää. LAKU-hanke pyrkii vastaamaan tässä yrittäjien nostamaan tarpeeseen tarjoamalla konkreettista tukea markkinoinnin sekä verkkonäkyvyyden lisäämiseen, samalla kun yritykset verkostoituvat ja kehittävät yhteistyötään yhteisissä kehittämistyöpajoissa. Suurillakaan rahallisilla markkinointipanoksilla ei saavuteta samaa näkyvyytä kuin aitojen yhteistyötahojen ja asiakkaiden suosituksilla!Moni yrityksistä on jo sopeuttanut toimintaansa, kun kansainvälisten asiakkaiden määrä on romahtanut ja alun hiljaisuuden jälkeen moni yrittäjä on löytänyt kotimaan matkailun mahdollisuudet. Kotimaiset matkailijat toimivat hyvänä testiryhmänä uusille ja parannetuille tuotteille ja tuotepaketeille myös sellaisessa tarjonnassa, jota ei ehkä aikaisemmin ole huomattu markkinoida ja josta lähimatkailijat/alueen mökkeilijät eivät välttämättä edes tiedä. Palveluiden kehittäminen LAKU-hankkeessa huipentuu kansainväliseen benchmarkkauseen niiden osalta, jotka haluavat olla mukana vaihtamalla kokemuksia. Mukana on mm. kanadalaisia yrittäjiä ja kumppaneita.

***Matkailualan yrittäjä – tai yrittäjyydestä vaikkapa vain osa-aikaisesti kiinnostunut, mieti hetki: onko sinulla palvelu, jota asiakkaat eivät tunnu löytävän? Vai onko sinulle kenties vasta idea tai taito, jota et ehkä ole vielä osannut tarjota, koska se tuntuu vähäiseltä/rittämättömältä? Tiedätkö kenties parhaat kalapaikat ja olisit valmis ottamaan muutaman matkailijan aamukalaan? Tai tunnetko alueen retkeilyreitit kuin omat taskusi? Löytyykö sinulta kenties viihtyisä majapaikka tai oletko ammattikokki, jolta syntyy paikallisista antimista herkut hetkessä? Ehkä naapuriltasi löytyy tila-auto tai pikkubussi, ja yhdessä voisitte muodostaa tuotepaketin? Enää pitäisi saada tuotteet ja palvelut asiakkaiden löydettäväksi.Tule mukaan, pelkkä kiinnostus riittää! Sinulla ei tarvitse olla vielä yhteistyökumppaneita, vaan LAKU-hankkeeseen ovat tervetulleita mukaan kaikki matkailualan yrittäjien lisäksi myös matkailualan yrittämisestä kiinnostuneet. Osallistuminen on yrityksille maksutonta eikä sido mihinkään. Tulemalla mukaan saat vain hyötyjä hankkeesta.

LAKU-hanke järjestää hankeiltoja, joissa näitä asioita pohditaan. Ensimmäisen tapaamisen aiheena on matkailutuotteen laatu ja kehittäminen, jolloin esittelemme myös tarkemmin mitä kehittämismahdollisuuksia voimme tarjota ja tarpeidenne mukaan lähdemme niitä suuntaamaan.

Matkailutuotteen laatu ja sen kehittäminen – LAKU-hankeiltaAika: 1.2.2022 klo 18:00-20:00

Paikka: Tilaisuus järjestetään samanaikaisesti kolmella eri paikkakunnalla Raahessa, Kärsämäellä ja Nivalassa.

Ilmoittautuminen: https://lnkd.in/dk9QiTnb

Ilmoittaudu 26.1.2022 mennessä.Kysy lisää tämän tekstin kirjoittajalta:

Katariina Ala-Rämi, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn erikoistutkija, LAKU-hankkeen projektipäällikkö

katariina.ala-rami@oulu.fi, p. 050-3509471

Facebook: https://www.facebook.com/LakuTourSME