Tästä se nyt alkaa, valmistumisen jälkeinen (työ)elämä

Opinnoista työelämään siirtyminen on jännittävää ja vähän hämmentävää aikaa, ja mieleen nousee paljon pohdintaa omasta tulevaisuudesta. Miten yhdistän osaamiseni, arvoni, tavoitteeni ja haaveeni? Mikä merkitys työllä on itselleni?
Katri Ollila

Valmistuin syyskuussa filosofian maisteriksi Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmasta ja aloitin työt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa. Työskentelen tutkimusavustajana Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla (KASKI) -hankkeessa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena, ja omalla työpöydälläni, on toteuttaa kartoitus maaseudun sivuvirtojen liikkuvuudesta ja saatavuudesta paikkatietomallinnuksen avulla. Tarkoituksena on helpottaa materiaalien löytämistä toisten yritysten käyttöön, mutta myös keskittää kiertotaloustoimintaa niin, ettei materiaaleja liikuteta paikasta toiseen kuin välttämättömät määrät. Tällä pienennetään osaltaan hiilijalanjälkeä ja yritysten kustannuksia. Kyse on kokonaisvaltaisesta kestävyystarkastelusta.

Työn pohjalla ovat paikkatietoon ja paikkatietojärjestelmään (geographic information system, GIS) pohjautuvat menetelmät, joiden avulla voidaan selvittää alkutuotannon sivuvirtojen sijainti- ja saavutettavuustekijöitä. Maatalouden, lihantuotannon ja kalatalouden sivuvirrat ovat koottavissa tila- ja tuotantopaikkakohtaiseksi paikkatietokannaksi. Tietokanta voidaan kytkeä liikenneverkon paikkatietomalliin ja verkostoperusteiseen saavutettavuusanalytiikkaan. Saavutettavuusanalytiikalla voidaan mitata eri logistiikkaratkaisujen toimivuutta sivuvirtojen kuljettamisessa käsittely- ja kierrätysprosesseihin. Saavutettavuusanalyyseillä voidaan myös optimoida käsittelyprosessin yksiköiden sijainteja.

Suuntauduin opintojeni maisterivaiheessa geoinformatiikkaan ja tein graduni GI-menetelmiä hyödyntäen. Olenkin innoissani, kun pääsen KASKI-hankkeessa jatkamaan paikkatiedon pyörittelyä ja kartuttamaan lisää kokemusta geoinformatiikkaa hyödyntävästä tutkimustyötä. Edessä on varmasti innostavia ja kutkuttavia GIS-ongelmanratkaisutilanteita.

Vaikka siirryin nyt työelämään, en kuitenkaan kokonaan luovu opiskelusta. Jatkan Helsingin yliopistossa aloittamassani Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa. Pyrkimyksenäni on kohdentaa osaamistani entisestään monitieteiseen kestävyystutkimukseen, erityisesti maaseutujen kehityksen ja maaseutuelinkeinojen näkökulmista käsin. Pääsen työssäni hyödyntämään muun muassa agroekologian, maaseutututkimuksen ja ruokajärjestelmien kestävyys -opintokokonaisuuksien sisältöjä.

Toimin myös vastaavana toimitusavustajana Versuksessa, joka on maantiedettä, aluetiedettä ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu. Myös tiedeviestintä on siis lähellä sydäntäni. Kun tutkimus tähtää näinkin käytännönläheiseen toimintaan ja kehitykseen kuin KASKI-hankkeessa, on tärkeää, että osaa kommunikoida erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pääsenkin haastamaan viestintätaitoni ja harjoittelemaan ilmaisua yleistajuisesi. Odotan innolla kohtaamisia eri toimijoiden kanssa!

Työni teemat kytkeytyvät erinomaisesti mielenkiinnonkohteisiini, mutta myös taustaani: olen kotoisin maatilalta ja siten haluan hyödyntää ymmärrystäni maatalouden toimintaympäristöistä. Ennen kaikkea työni kuitenkin istuu omiin arvoihini.

Opinnoista työelämään siirtyminen on jännittävää ja vähän hämmentävää aikaa, ja mieleen nousee paljon pohdintaa omasta tulevaisuudesta. Itseäni on mietityttänyt, onko hyväksyttävää etsiä työtä oman arvomaailman pohjalta, vai kuuluisiko työnhaussa priorisoida koulutustaustan sopivuus. Onneksi ”koulutusta vastaava työ” -sanapari alkaa yleisesti menettää merkitystään. ”Kutsumuksellinen työ” tuntuu sopivan paremmin omaan suuhuni.

Jo lyhyessä ajassa olen huomannut, että Kerttu Saalasti Instituutissa saa tosissaan unelmoida ja luoda työuraa oman arvomaailman ja henkilökohtaisten tavoitteiden pojalta.

Kirjoittaja: Katri Ollila, FM, tutkimusavustaja, Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä (REx), Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti