Tavoitteellinen yritysverkosto kehittyy yhteistyöllä

Mikroyrittäjyyskeskuksemme näkyvin ja eniten kiinnostusta herättänyt toimintakonsepti on vuodesta 2015 toiminut MicroENTRE® Yritysverkosto.

Ensimmäiset vertaistoimintaan perustuvat paikalliset ydinryhmät toimivat Nivala-Haapajärven ja entisen Ylivieskan seutukunnan sekä Raahen alueilla. Näillä alueilla toimintaa on jatkettu osana yrityspalveluorganisaatioiden omaa toimintaa, mikä oli yhdessä luodun toimintamallin alkuperäinen tavoitekin. Uusin ryhmä käynnistyy syyskuussa Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä, jossa kaupunki ostaa yrityspalvelutarjontansa täydennykseksi aluevastaavatoiminnan ostopalveluna yrittäjältä. Kunkin alueen yritysten tarpeiden ja yrityspalveluorganisaation resurssien mukaan sovitettu toimintamalli on parhaimmillaan tehokas työkalu yritysneuvojalle. Oulun yliopiston rooli on tarjota paikallisryhmien aluevastaaville valmennusta ryhmien vetämiseen, yhteinen verkkoalusta tapahtumakalentereineen sekä johtaa valtakunnallisen kokonaisuuden kehittämistä.

Oulun yliopiston strategian mukaisesti MicroENTRE-tutkimusryhmän tehtävänä on luoda uutta, kantaa vastuuta ja onnistua yhdessä. Yritysverkoston osalta tämä tarkoittaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä vertaisverkostojen laajentamisesta paikallistasolta aidosti ylialueelliseksi ja kansainväliseksi. Jokainen toiminnan osapuoli – mikroyritykset, yrityspalveluorganisaatiot ja yliopisto – ovat välttämätön osa kokonaisuutta, joka on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Toimivat paikalliset mikroyritysten vertaisverkostot luovat ainutlaatuisen alustan, jonka päälle voidaan kehittää yhä laajempia ja tavoitteellisimpia toimintoja kuten yrityspalveluiden parhaiden käytänteiden jakaminen yritysneuvojavaihtojen kautta, yritysten uusien kumppanuuksien luominen verkkovälitteisesti maarajoista tai COVID-matkarajoituksista riippumatta tai yrityksille mahdollisuus osallistua erilaisiin räätälöityihin kehittämistoimenpiteisiin omasta asuinpaikasta riippumatta. Kyseessä on siis yksittäisiä projekteja laajempi, pitkäkestoisempi ja kunnianhimoisempi visio, joka voi onnistua vain sitoutuneella yhteistyöllä.

Aktiivinen yritys hyötyy kumppanuuksista

Toiminnan aikana mukana olleet yritykset ovat arvioineet toiminnan arvokkaaksi erityisesti vertaistuen vuoksi. Ensimmäisenä yrittäjä havaitsee vertaisryhmän voimaannuttavan vaikutuksen, kun pystyy jakamaan yrittämisen haasteisiin liittyviä ajatuksia samassa tilanteessa olevien kollegoiden kanssa. Ryhmien toiminnan edellytyksenä on luottamuksellisuus ja kannustaminen. Yrityslähtöisten teemojen tavoitteellista käsittelyä auttaa tapaamisia ohjaava aluevastaava, joka saa Oulun yliopiston kautta valmennusta ja toisten yritysneuvojien vertaistukea ryhmätapaamisten toteuttamiseen vaihtelevien toiminnallisten menetelmien avulla. Toimintavuosien aikana eri alueiden ryhmissä on tehty konkreettisia nopeita kokeiluita, jotka ovat johtaneet esimerkiksi useamman yrityksen yhteiseen yritysryhmähankkeeseen, yrittäjien väliseen liiketoimintaan sekä yhdessä ideoitujen myyntikokeiluiden käynnistämiseen. Toiminnan perusfilosofia on, että viisaus asuu yrittäjissä itsessään ja aluevastaavan johdolla tätä käytännön tuomaa osaamista jaetaan yhteiseen käyttöön. Toisinaan on tarpeen kutsua tapaamisiin ulkopuolinen asiantuntija, esimerkiksi rahoittajan edustaja tai vaikka haluttua teemaa hyvin tunteva MicroENTREn tutkija. Tapaamisia on järjestetty myös etäyhteyksillä ja striimattaviin tapaamisiin voivat osallistua kaikki verkoston yrittäjät mistä päin maata tahansa. Tapahtumakalenterimme on julkisesti nähtävillä verkoston nettisivuilla www.microentre.fi.

Verkostolla laaja toiminta-alue

Ydinryhmiä on käynnistetty viiden vuoden aikana viiden eri maakunnan alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa. Useimmiten käynnistäminen on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston tuella, kun rahoitusta myöntävät maakuntaliitot ovat arvioineet toiminnan tukevan yritysten toimintaedellytyksiä, kasvua, työllisyyttä sekä kunkin maakunnan omia tavoitteita. Käynnistämistä on tehty eri vaiheissa kuuden eri projektin rahoituksilla ja aluevastaavaorganisaatioita on ollut toiminnassa yhteensä 13. Käynnistämisvaiheen jälkeen kuukausittaisten ydinryhmätapaamisten rinnalle on käynnistetty Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla sisällöltään ja kestoltaan tarkemmin määriteltyjä kasvuryhmiä, joiden testatut sisällöt ovat nyt käytettävissä nopeasti myös muilla alueilla. Valmiit kasvuryhmäohjelmat on olemassa teemoilla digitalisaatio, kasvu ja kansainvälistyminen. Lisäksi parhaillaan on käynnissä ensimmäinen kokeilu mikroyrittäjän tuottavuuden, osaamisen ja työkyvyn (MYTTY) teemalla. Yliopistolla on valmius tarjota näitä tai uusiakin valmennuskokonaisuuksia kysynnän mukaan tarvelähtöisesti riippumatta siitä, missä yrityksen kotipaikka on.

Tällä hetkellä käymme keskusteluita niiden alueiden kanssa, joiden käynnistämishanke on päättynyt. Etsimme kullekin alueelle soveltuvaa sovellettua ratkaisua, joka säilyttää jatkokehittämisen mahdollistavan mikroyritysten verkoston elinvoimaisena alueen yrityspalveluiden käytettävissä olevilla resursseilla. Tärkeintä on, että hyvä pohjatyö ei valu hukkaan vaan näemme yhteisen vision, jota kohti tavoittelemme yhteistyössä.

Anna-Mari Simunaniemi

tutkimusjohtaja

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto