Tilastotiedoista tukea mikroyritysten perustamiselle ja kasvulle

Aloitin tammikuussa projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa Alueellisen erinomaisuuden (REx) -tutkimusryhmässä.

Tehtäväni on tuottaa tilastotietoa ja analytiikkaa mikroyrityksistä rekisteriaineistoja ja tietovarantoja yhdistäen ja hyödyntäen. Tavoitteeni on tuottaa tutkimusperusteista tietoa yritys- ja aluekehittäjille, päättäjille sekä asiantuntijoille. Työskentelen yhdessä MicroENTRE-ryhmän tutkijoiden kanssa yhdistäen numeerista analytiikkaa ja laadullista tutkimusta.

Yleistasoista tilastotietoa tuotetaan nykyisinkin mikroyrityksistä, mutta sitä ei tuoda kattavasti esiin mikroyritysten näkökulmasta. Syvempää yritysten kasvutekijöiden analytiikka on tehty vähän. Toisinaan mikroyritykset on jätetty tilastoinnin ulkopuolelle tai niitä ei ole eritelty tilastoissa. Enimmäkseen tiedon ja tietovarantojen puute ei kuitenkaan ole ongelma, vaan pikemminkin olemassa olevan tiedon vähäinen hyödyntäminen. Tätä ongelmaa ratkon tuottamalla mikroyritystietoa kokoavan visuaalisen mittariston osana REx ja MicroENTRE -tutkimusryhmien yhteistyötä.

Kokonaisuutena tutkimusteema on erittäin laaja, monitieteinen ja monitahoinen. Eri näkökulmista tutkittavaa riittää vuosiksi. Mikroyritystiedon tuottamisen perimmäisenä tarkoituksena on tukea mikroyritysten perustamista ja kasvua. Esimerkiksi tutkimalla alueiden eroavuuksia mikroyritysten hyvinvoinnin suhteen Suomessa ja kansainvälisesti, voidaan laadullista tutkimusta suuntaamalla päästä käsiksi hyviin käytäntöihin mikroyritysten toiminnan edistämiseksi.

Monipuolinen osaaminen syventää näkökulmaa

Taustaltani olen tietotekniikan diplomi-insinööri sekä maantieteilijä. Tilastotiedon käsittelystä innostuin maantieteen opintojen ohessa. Olen työskennellyt useammassa mikroyrityksessä sekä kansainvälisessä jätissä Nokialla. Olen kokenut alueellisen yrityskentän rakennemuutoksen Nokian jälkimainingeissa Oulussa sekä suunnitellut yrityksen perustamista.

Vapaa-ajallani pyrin välttämään liikaa tietokoneen ääressä istumista, joten harrastan mäenlaskua, kiipeilyä, melontaa ja maastopyöräilyä. Vapaaehtoistyö lasten parissa on myös hyvää vastapainoa. Olen toiminut Oulun Kiipeilyseuran juniorityön vastaavana vuodesta 2016 lähtien. Aloitin yhden junnuryhmän kanssa, nykyisin meillä on 10 viikoittain toimivaa ryhmää. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 200 lasta sekä noin 50 vapaaehtoista ohjaajaa. Myös jääkiipeilykisojen järjestäminen kotimaisella ja eurooppalaisella tasolla tuo sykettä tekemiseen.

Pauliina Björk, projektitutkija