Uuden osaamisen lukioista eväitä elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön

Uudessa lukiolaissa ja sen myötä uudistetuissa lukion opetussuunnitelmissa painotetaan lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.
tyttö hyppää

Uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiselle. Uuden painopistealueen käytännön toteutus kuitenkin vaihtelee suuresti alueiden ja oppilaitosten välillä.Uuden osaamisen lukio (UuLops) -hanke kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan eteläosan lukiot sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen toimijat. Näin yhdistetään alueen voimavarat konkreettisten käytännön toimintamallien löytämiseksi lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön. Vaikka hanke on toteutunut raskaiden koronarajoitusten aikana, koulutukset ja yhteiset workshopit on pystytty toteuttamaan verkon välityksellä. Pandemian vähitellen hellittäessä odotetaan innolla verkostoitumista kasvokkain.

Hyväksi havaitut toimintamallit jakoonPaikkakuntakohtaiset Uuden osaamisen lukion toimintamallin pilotoinnit ovat edenneet hienosti. Lukioissa on esimerkiksi toteutettu opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoituksia. Yhteistyöprojektit ovat edistäneet opiskelijoiden työllistymistä sekä kesätyöntekijöiden työpanoksen tarkoituksenmukaista kohdentumista.Ajankohtaiset kysymykset ja poikkeustilanne ovat näkyneet myös lukioiden toiminnassa; esimerkiksi taksvärkistä kertyneet varat on haluttu lahjoittaa Ukrainan sodasta kärsiville. Yhteisten tapahtumien ja opetussisältöjen kehittämisen lisäksi korkeakoulujen osaamista on hyödynnetty lukiolaisten kurkistuskurssien toteutuksessa: erityisesti Uuden osaamisen lukioiden tarpeita varten on räätälöity mm. Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi – löydä oma polkusi (2 op) –verkkokurssi.Lukioiden, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyönä pilotoidut ja hyväksi havaitut toimintamallit kootaan Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön yhteydessä uudistettavalle minunpolkuni.fi -sivustolle. Sivustosta rakennetaan alusta, jolle Uuden osaamisen lukion toimintamallia päivitetään myös hankekauden päättymisen jälkeen.Mahdollisuuksien tulevaisuus rakennetaan yhdessäMerkittävä opetussuunnitelmauudistus ajoittuu vaiheeseen, jossa useat muutokset kuormittavat lukioiden arkea. Koronapandemian mukanaan tuoma epävarmuus sekä etäopetusjaksot ovat vaikuttaneet uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Korona-aikaan ajoittuu myös oppivelvollisuusiän nosto ja sen vaikutukset toisen asteen koulutuksen järjestämiseen.Jo aiemmin toteutunut valintakoejärjestelmän uudistus on lisännyt ylioppilaskokeiden painoarvoa jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opiskelijoiden tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää, mitä he haluavat opiskella ja mihin ammattiin valmistua. Vaatimus on kova 16-vuotiaalle peruskoulunsa päättävälle, kun moni meistä aikuisistakaan ei osaa sitä vielä varmaksi sanoa. Onneksi todistusvalinnan rinnalla on edelleen käytössä myös muita väyliä jatko-opintoihin. Opiskelupaikka ja ammatti voivat vaihtua; erilaisilla koulutustaustoilla voi tehdä hyvin monia erilaisia työtehtäviä. Yhä useampi tämän päivän lukiolaisista työllistää itsensä tulevaisuudessa osa- tai kokoaikaisena yrittäjänä.Suomen korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja lukio yleissivistävänä toisen asteen oppilaitoksena tarjoaa loistavan mahdollisuuden ponnistaa tulevaan. Samalla lukiovuodet ovat ainutlaatuista huolettoman nuoruuden, aikuisuuteen kasvamisen ja oman polun etsimisen aikaa. Näihin vuosiin tulee sisältyä myös kokeiluja, yrittämistä ja erehtymistä – elämää! Tavoitteena on rakentaa kestävä ja valoisa mahdollisuuksien tulevaisuus yhdessä nuortemme kanssa. Parhaimmillaan tämä toteutuu alueen kaikkien toimijoiden – lukioiden, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen saumattomana yhteistyönä.UuLops-hankkeen päätoteuttaja on Nivalan kaupunki / Nivalan lukio ja osatoteuttajina ovat yhdeksän Oulun eteläisen alueen lukiota, alueen elinkeinoyhtiöt NIHAK ja NTK sekä alueen korkeakouluyksiköt Centria-AMK:n Ylivieskan yksikkö sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.Kirjoittaja: Jouni Hintikka, KM, projektitutkija, Mikroyrittäjyyskekus MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti InstituuttiKuva: Pexels, Sebastian VoortmanLisätietoa UuLops-hankkeesta: https://www.oulu.fi/fi/projektit/uulops-uuden-osaamisen-lukio