”Vähemmän hypetystä – enemmän tekemistä” Yrittäjyysinnokkuudesta käytännön yrittäjyyteen

Pohjois-Pohjanmaan päivitetty yrittäjyyskasvatuksen strategia julkistettiin alkuvuodesta 2023. Maakunnan alueella yli kymmenen vuotta sitten käynnistetty strategiatyö jatkuu. Nyt on kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisältöjen osalta päivitetyn strategian toiminnallistamisen aika.
ihmisiä työpajassa
VÄKEVÄ-hankkeen lopputapahtuman työpajoissa pohdittiin, kuinka uutta strategiaa voi hyödyntää käytännössä.

Pohjois-Pohjanmaa on kansallisesti ja maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen alue. Maakunnassa asuu kansainvälisen yrittäjyysraportin (Global Entrepreneurship Monitor, 2022) perusteella yrittäjyyskasvatuksen kärkisijaa hallussaan pitävän Suomen nuorin väestö. Maakunta jakautuu maantieteellisesti ja väestörakenteeltaan toisistaan poikkeaviin alueisiin kuten pienyritys- ja maatalousvaltaiseen Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan, Oulun kaupunkiseutuun sekä erityisesti matkailuyrittäjyydestään tunnettuun Koillismaahan.

Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin vuosien 2019-2020 vaihteessa kyselytutkimus, johon osallistui 1497 opiskelijaa maakunnan kaikilta koulutusasteilta. Kyselyvastausten perusteella nuorten yrittäjyysinnokkuus on alueella korkealla tasolla (Hintikka ym., 2022). Yrittäjyysinnokkuus ei kuitenkaan täysimääräisesti johda uusien yritysten perustamiseen.

Yritysten perustaminen ja yritteliäisyys ovat kuitenkin alueen elinvoiman tae. Samalla kun uusia yrityksiä perustetaan, tarvitsevat uudet ja nykyiset yritykset hyviä työntekijöitä. Tällä hetkellä yritysten kasvun suurin yksittäinen este on osaavan työvoiman puute. Sukupolvenvaihdokset tai muun olemassa olevan liiketoiminnan ostaminen ovat hyviä tapoja päästä suoraan yrittäjyyden ytimeen. Jotta näin voisi tapahtua, tarvitaan tukea, käytännön yhteistyön mahdollistamista sekä tietoa yrittäjyyden monista mahdollisuuksista.

Nuorille suunnatun kyselytutkimuksen avoimilla kysymyksillä kartoitettiin opiskelijoiden yrittäjyysinnokkuuden taustalla olevia tekijöitä sekä kysyttiin, mitkä asiat innostaisivat nuoria yrittäjyyteen ja miten yrittäjyyttä opiskelijoiden mielestä kouluissa tulisi opettaa.

Nuorten vastauksissa korostuivat yrittäjyyteen liittyvä vapaus, mahdollisuus toteuttaa itseään ja unelmiaan sekä itsensä ja muiden työllistäminen eli mahdollisuus ansaita yrittäjyydellä elantonsa. Yrittäjyyden opettamisessa keskeisenä nähtiin yrittäjyyteen liittyvän tietoisuuden ja tiedon lisääminen, käytännön yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa sekä yrittäjyyden oppiminen konkreettisen tekemisen kautta. Erään vastaajan sanoin, tarvitaan ”vähemmän hypetystä ja enemmän tekemistä”.

Tämän tekemisen aika on nyt. Yrittäjyyskasvatuksen strategian päivittämisen yhteydessä aktivoitiin uudelleen vuosien aikana alueellemme rakentunutta yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden laajaa yhteistyötä. Pohjois-Pohjanmaan Pyrytys-yrittäjyyskasvatusverkosto kokoaa vuosien ajan yhteisessä strategiatyössä mukana olleet sekä uudet toimijat yhteen. Mukaan toimintaan ehtii vielä.

Alkaneen EU-ohjelmakauden rahoitukset tarjoavat kiireisen arjen keskellä kamppaileville oppilaitosten ja yritysten toimijoille yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen kaivattua lisäresurssia. Päivitetyn strategian toiminnallistamisessa sekä konkreettisten toimintamallien kehittämisessä, pilotoimisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa oppilaitosten ja yritysten arkeen riittää työtä jokaiselle.

Kirjoittaja: Jouni Hintikka, KM, väitöskirjatutkija, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto

Kuva: Minna Kilpeläinen

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia
PYRYTYS (Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen verkosto)